Certyfikacja ISO 37001 System Antykorupcyjny

Uzyskanie certyfikacji na zgodność z normą ISO 37001 informuje klientów i konkurentów, że w organizacji stosowane są najlepsze praktyki. Firma wykazuje tym samym swoje zaangażowanie w budowanie efektywnego systemu zarządzania.  Zachowaj konkurencyjność i uzyskaj dostęp do nowych rynków.


Jak uzyskać certyfikację na zgodność z normą ISO 37001

Dzięki nam proces certyfikacji jest prosty. Po otrzymaniu wniosku, wyznaczymy indywidualnego Opiekuna, który poprowadzi Państwa firmę przez kolejne kroki procesu.

  1. Analiza luk 
    Jest to opcjonalna usługa przeprowadzana przed oceną i polega na bliższym przyjrzeniu się Państwa obecnemu systemowi zarządzania jakością, po czym porównaniu go z wymaganiami normy ISO 37001. Tego typu analiza umożliwia zlokalizowanie obszarów wymagających poświęcenia większej ilości pracy jeszcze przed przeprowadzeniem formalnej oceny, co oznacza dla Państwa oszczędność czasu i pieniędzy.

  2. Audit Certyfikacyjny 
    Składa się z dwóch etapów. Celem tego etapu jest przegląd dokumentacji, wstępne i ogólne sprawdzenie systemu organizacji z wymaganiami normy oraz wykonanie wizji lokalnej procesów, infrastruktury oraz organizacji systemu. Uzyskane informacje przekażemy Państwu, zatem jeżeli znajdziemy jakieś luki, będziecie mogli je wypełnić. Podczas tej fazy zadaniem auditorów jest ocena wdrożenia systemu zarządzania i spełniania wymagań normy odniesienia. W tym celu przeprowadzane są wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami, przegląd dokumentów i zapisów oraz obserwacja specyficznych obszarów i realizowanych procesów.

  3. Certyfikacja - i co dalej? 
    Po pozytywnym przejściu auditu certyfikacyjnego otrzymacie Państwo Certyfikat zgodności z ISO 37001, ważny przez 3 lata. Przez cały ten okres, Auditor BSI będzie z Państwem w kontakcie, regularnie (przynajmniej raz na rok) odwiedzając i sprawdzając nie tylko zgodność systemu, ale także to, czy ulega on stałej poprawie i doskonaleniu.

Uzyskaj więcej informacji lub bezpłatną wycenę wypełniając poniższy formularz.