Quản lý tài sản

ISO 55001:2014

ISO 55001:2014

Tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất quản lý tài sản của bạn

Tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất quản lý tài sản của bạn

Red Overlay
/Toàn cục/Tiêu đề/asset-management-960.jpg
/Toàn cục/Tiêu đề/Asset-Management-320.jpg
Red Overlay

Quản lý tài sản theo ISO 55001:2014

Nếu tổ chức của bạn có nhiều tài sản quan trọng, khi đó, một chiến lược quản lý tài sản hiệu quả, bất kể tài sản là tài chính, vật chất hay tổ chức, sẽ góp phần vào kết quả hoạt động, hiệu suất tốt hơn và cuối cùng là lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện đáng kể.ISO 55001 là gì?

Một bộ tiêu chuẩn quốc tế mới đã được tạo ra để đưa ra hướng dẫn dựa trên thực hành tốt nhất về quản lý tài sản. ISO 55001 tập trung vào việc giúp bạn phát triển một hệ thống quản lý vòng đời tài sản một cách chủ động. Điều này hỗ trợ tối ưu hóa tài sản và giảm tổng chi phí sở hữu đồng thời giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và an toàn cần thiết.


Bạn đã sẵn sàng cho Hệ thống Quản lý tài sản?

Cho dù bạn là người mới tham gia Quản lý tài sản hay muốn nâng cao chuyên môn của mình, chúng tôi đều có các khóa đào tạo, tài nguyên và dịch vụ kỹ thuật liên quan để giúp bạn trên hành trình này. Chúng tôi cung cấp chứng nhận và dịch vụ kiểm tra xác nhận ISO 55001, hỗ trợ bạn đáp ứng các yêu cầu kinh doanh, bất kể chúng có thể là gì.  Kiểm tra xác nhận được triển khai như một dịch vụ độc lập, tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.  


Lợi ích của ISO 55001 là gì?

Một hệ thống quản lý tài sản cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc, thực hành tốt nhất để quản lý vòng đời của tài sản. Một số lợi ích của ISO 55001 mang lại bao gồm:

  • Giảm rủi ro liên quan đến quyền sở hữu tài sản - bất cứ điều gì từ chi phí bảo trì không cần thiết và không hiệu quả đến phòng ngừa tai nạn (ví dụ như vụ nổ tại các nhà máy khí)
  • Cải thiện đảm bảo chất lượng cho khách hàng / cơ quan quản lý - nơi tài sản đóng vai trò chính trong việc cung cấp và chất lượng sản phẩm và dịch vụ
  • Mua lại doanh nghiệp mới - các bên liên quan có được sự tự tin từ kiến thức rằng một chiến lược được đưa ra để đảm bảo tài sản đáp ứng các yêu cầu an toàn và hiệu suất cần thiết
  • Hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh quốc tế - chứng minh rằng các yêu cầu của hệ thống quản lý tài sản được quốc tế công nhận đang được đáp ứng


Các khóa đào tạo phổ biến về ISO 55001

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật học tập tăng tốc để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ ISO 55001. Bạn có thể cập nhật kiến thức thông qua sự kết hợp giữa các khóa học của BSI, hội thảo và các buổi tương tác có liên quan.