Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

Cải thiện hiệu suất chất lượng bằng cách hạn chế các lỗi và sự lãng phí

Cải thiện hiệu suất chất lượng bằng cách hạn chế các lỗi và sự lãng phí

Red Overlay
Red Overlay

Tiêu chuẩn ISO 13053 –Lean Six Sigma

Mục đích của Six Sigma là nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh, chất lượng thông qua hạn chế bị lỗi và lãng phí.


Tiêu chuẩn ISO 13053 là gì?

Giúp cho sản xuất tinh gọn, giao hàng nhanh, chất lượng hơn và tăng làm hài lòng khách hàng thông qua Lean Six Sigma.

Six Sigma là một phương pháp giúp nâng cao hoạt động kinh doanh, tập trung làm giảm sự biến động trong các quá trình. Sự biến động trong các quá trình dẫn đến kết quả phụ không mong muốn bao gồm khuyết tật và vận hành không hiệu quả. Nhiều công ty hàng đầu thế giới đã và đang áp dụng phương pháp này trong nâng cao hoạt động kinh doanh. Làm giảm biến động một cách hệ thống tạo ra qúa trình chất lượng cao, mang lại sự thỏa mãn khách hàng và tăng lợi nhuận.

 


Thiết kế cho Six Sigma (DFSS)

Thiết kế cho Six Sigma nhằm đảm bảo phát triển các sản phẩm cải tiến, tinh vi làm hài lòng tất cả các yêu cầu khách hàng thông qua cung cấp chức năng phù hợp. Một cách lý tưởng, phương pháp Six Sigma tác động lớn có thể kết hợp với các quá trình phát triển sản phẩm và công nghệ đang tồn tại nhằm đảm bảo đưa ra các sản phẩm mới đúng thời điểm và hiệu quả.


Six Sigma vận hành

Six Sigma vận hành được áp dụng trong môi trường sản xuất nhằm làm giảm sự biến động đầu ra quá trình. Điều này đạt được thông qua sử dụng quá trình được thiết lập trong cải tiến (tiến trình DMAIC). Lấy khách hàng làm trọng tâm, các họat động cải tiến tập trung vào khách hàng sẽ tạo ra giá trị lớn nhất làm hài lòng khách hàng.

 


Six Sigma giao dịch

Six Sigma giao dịch được áp dụng nhằm làm giảm sự biến động các quá trình về dịch vụ hoặc hành chính. Mục tiêu thông thường của dự án giao dịch là làm giảm thời gian xử lý, tăng sự hài lòng khách hàng và năng suất.

 


Khóa huấn luyện Lean Six Sigma phổ biến

Tất cả các khóa huấn luyện BSI đều sử dụng mô hình học tập tăng tốc bao gồm kết hợp bài giảng, hội thảo và các bài học tương tác nhằm đảm bảo bạn có thể hiểu đầy đủ nội dung khoá học. Khóa huấn luyện Six Sigma trên phạm vi rộng của BSI có thể được thiết kế theo nhu cầu và huấn luyện tại cơ sở hoặc thông qua chương trình công cộng.Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.