TL 9000 Viễn thông

TL 9000 Viễn thông

Cung cấp các yêu cầu chất lượng cho ngành viễn thông

Cung cấp các yêu cầu chất lượng cho ngành viễn thông

Red Overlay
Red Overlay

TL 9000 Viễn thông

TL 9000 được thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp viễn thông. Nó được dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, phát triển bởi Chất lượng Hoàn Hảo cho các Diễn đàn Nhà Lãnh đạo cung cấp viễn thông (QuEST) phản hồi với các sản phẩm, dịch vụ bị lỗi trong ngành công nghiệp.


TL 9000 là gì?

Toàn cầu hóa ngành công nghiệp viễn thông đang cần phải áp dụng một loạt các yêu cầu chất lượng trong suốt chuỗi cung ứng. TL 9000 đáp ứng nhu cầu này và đồng nghĩa với việc giảm chi phí, cải thiện hiệu suất, tăng cường các mối quan hệ khách hàng / nhà cung cấp.

Đại diện các bên liên quan đã quyết định bằng cách xác định nhu cầu chất lượng cụ thể, thiết lập mục tiêu rõ ràng sẽ có thể thúc đẩy cải tiến liên tục nền văn hóa cho ngành công nghiệp viễn thông.

TL 9000 xác định các yêu cầu hệ thống chất lượng viễn thông cho việc thiết kế, phát triển, sản xuất, giao hàng, lắp đặt cũng như bảo trì các sản phẩm, dịch vụ. Điều này cũng bao gồm kết quả hoạt động, các phép đo dựa trên chi phí để đo lường độ tin cậy cùng chất lượng hoạt động.

TL 9000 chỉ liên quan đến những tổ chức đang làm công tác trong ngành công nghiệp viễn thông cũng như những người muốn thực hiện hệ thống quản lý chứng nhận với sự công nhận quốc tế.


Bạn sẽ đạt được những lợi ích gì?

  • Sử dụng Quản lý chất lượng để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, phù hợp hơn
  • Đo lường, theo dõi, liên tục cải thiện quản lý chất lượng 
  • Xác định cách để cắt giảm chi phí, tăng tốc độ giao hàng, tăng doanh thu
  • Trở nên cạnh tranh hơn với các dịch vụ tốt hơn, chi phí dịch vụ thấp hơn
  • Thể hiện sự quản lý chất lượng để mở ra các cơ hội thị trường mới

Đem lại hiệu quả từ chứng nhận

Là khách hàng BSI bạn có thể truy cập một số tài nguyên được thiết kế để giúp bạn có được hiệu quả từ chứng nhận. Bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về những diễn biến mới nhất trong các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cũng như các khóa đào tạo, sự kiện chúng tôi. Sự hỗ trợ mà bạn nhận được từ quản lý khách hàng sẽ tiếp tục cung cấp các ý kiến về kinh doanh giúp tổ chức của bạn duy trì lợi thế cạnh tranh, cải tiến liên tục.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.