Chương trình đào tạo

ISO/IEC 22301

ISO/IEC 22301

Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

Red Overlay
BCM
BCM
Red Overlay

ISO/IEC 22301 Các khóa đào tạo về Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

Phạm vi các khóa đào tạo kinh doanh liên tục của chúng tôi bao gồm mọi khía cạnh của tính liên tục trong kinh doanh, từ hiểu, thực hiện và đánh giá ISO/IEC 22301, đến viết kế hoạch kinh doanh liên tục, quản lý khủng hoảng và đánh giá tác động kinh doanh. Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu cách bảo vệ doanh nghiệp của bạn.


Các khóa đào tạo Nhận thức ISO 22301

Tổng quan về hệ thống quản lý và các yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa học này phù hợp cho những người mới bắt đầu hoặc nếu bạn cần một khóa tái đào tạo kiến thức.


Các khóa đào tạo thực hiện ISO/IEC 22301

Tìm hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 22301 trong bối cảnh công ty của bạn và cách dẫn đầu trong việc lập kế hoạch thực hiện. Nếu bạn chịu trách nhiệm thực hiện chính hoặc gần đây đã chịu trách nhiệm cho một nhóm quản lý, bạn nên tham dự các khóa học này. 


Khóa đào tạo Đánh giá nội bộ ISO/IEC 22301

Cho dù bạn được giao nhiệm vụ tiến hành đánh giá nội bộ hay đánh giá các nhà cung cấp, đánh giá các hệ thống quản lý cao cấp, khóa học đánh giá nội bộ của chúng tôi sẽ giúp bạn có được khả năng và sự tự tin để tiến hành và lãnh đạo cuộc đánh giá hiệu quả.


Xác nhận năng lực cá nhân (PQ)

Phát triển xa hơn kỹ năng của bạn vượt ra ngoài các hệ thống quản lý bằng cách tham gia các khóa học và hoàn thành bài kiểm tra được yêu cầu từ BSI. Nâng cao khả năng và sự tự tin của bạn để quản lý các thách thức và xác định các cơ hội. Sau khi hoàn thành thành công các khóa học và đánh giá đã đề ra, bạn sẽ nhận được Dấu ấn tin cậy của BSI (BSI Mark of Trust), đảm bảo sự tự tin vào chuyên môn đánh giá của bạn.


Các khóa học kế hoạch phục hồi và liên tục kinh doanh

Doanh nghiệp của bạn có thể quản lý sự gián đoạn như thế nào? Chúng tôi có các khóa học để giúp bạn giữ cho lực lượng lao động của mình an toàn và khỏe mạnh, chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới và xây dựng khả năng phục hồi. 


Tại sao chọn BSI cho đào tạo quản lý liên tục kinh doanh?

  • Hàng năm, hợp tác với BCI, chúng tôi giúp các tổ chức hiểu được bối cảnh rủi ro, cung cấp tiêu chuẩn ngành toàn cầu với Báo cáo BCI Horizon Scan
  • Chúng tôi đi tiên phong trong tiêu chuẩn thực hành tốt nhất BCM ban đầu là BS 25999-1, bây giờ là ISO 22301. Chúng tôi được đại diện trong ủy ban ISO viết tiêu chuẩn này
  • Năm 2019, các đánh giá viên của chúng tôi đã cung cấp hơn 2.700 ngày đánh giá cho ISO 22301
  • Chúng tôi giúp các tổ chức không chỉ quản lý sự gián đoạn mà còn chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sau những điều bất ngờ
  • Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các công cụ đào tạo, chứng nhận và phần mềm chuyên nghiệp để bạn có thể quản lý hiệu quả tính liên tục và rủi ro kinh doanh
Các khóa đào tạo của BSI

Danh mục đào tạo của BSI

Khám phá lịch đào tạo tại các văn phòng BSI bên dưới để lựa chọn các khóa đào tạo, hình thức tham dự phù hợp với kế hoạch của bạn.