BCI Horizon Scan
Báo cáo 2022

BCI Horizon Scan
Báo cáo 2022

Phân tích rủi ro và thách thức

giúp tổ chức chuẩn bị và xây dựng khả năng phục hồi

Phân tích rủi ro và thách thức

giúp tổ chức chuẩn bị và xây dựng khả năng phục hồi

Red Overlay
BCI Horizon Scan Report 2022
BCI Horizon Scan Report 2022
Red Overlay

Để trở nên thực sự linh hoạt và sẵn sàng cho tương lai, các tổ chức cần áp dụng những thực hành tốt nhất nhằm thúc đẩy sự phát triển và phản ứng trước những rủi ro mới trên toàn cầu

Báo cáo mới nhất từ BCI tiết lộ những vấn đề chính đã chi phối rủi ro của các tổ chức trong năm qua và những vấn đề dự kiến sẽ thống trị trong những năm tới.

Mối đe dọa của đại dịch vẫn còn tồn tại vì các rủi ro sau Covid-19 sẽ tiếp tục là vấn đề được quan tâm trong 12 tháng tới.

Hiện tại trong phiên bản thứ 11, BCI Horizon Scan Report tiếp tục cung cấp cho các tổ chức những hiểu biết có giá trị về các rủi ro và mối đe dọa toàn cầu đang diễn ra và mới nổi đối với các tổ chức, con người, dữ liệu của họ cũng như các chuỗi giá trị và hệ sinh thái mở rộng.