Xác nhận năng lực
ISO/IEC 27001

Xác nhận năng lực
ISO/IEC 27001

Red Overlay
PQ ISO/IEC 27001
Red Overlay

Trở thành một đánh giá viên nội bộ hoặc đánh giá viên trưởng ISO/IEC 27001 với xác nhận năng lực từ BSI

Khả năng xác định các cơ hội cải tiến là một kỹ năng quan trọng đối với đánh giá viên nội bộ hoặc đánh giá viên trưởng. Nó có thể liên quan đến việc giảm thiểu các sự cố an toàn thông tin, cải thiện quy trình bảo mật và tăng độ tin cậy vào tính an toàn dữ liệu của bạn.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển chương trình xác nhận năng lực đánh giá viên cho ISO/IEC 27001 – hệ thống quản lý an toàn thông tin - nhằm cung cấp cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá và bằng cách truyền tải các kỹ thuật cải tiến quy trình để trở thành một chuyên gia đánh giá có năng lực.

Tại sao nên chọn Xác nhận đánh giá viên ISO/IEC 27001 với BSI?

  • BSI cung cấp hơn 50.000 khóa đào tạo đánh giá viên mỗi năm.
  • Đánh giá viên của chính BSI thực hiện hơn 200.000 ngày đánh giá mỗi năm.

Đăng ký ngay hôm nay

Vui lòng cung cấp thông tin bên dưới, hoặc liên hệ ngay cho BSI theo số +84 28 3820 0066 hoặc có thể mail đến Info.Vietnam@bsigroup.com