Khóa đào tạo quản lý chuỗi không gian vũ trụ AS 9100

Sau ngày 01/07/2011, IAQG đã ủy thác tất cả chuỗi đánh giá 9100:2009 nên được thực hiện tới phiên bản mới nhất của chuỗi 9100:2009. Để giúp bạn chuyển đổi dễ dàng sang AS9100 rev: C BSI đã phát triển hai khóa đào tạo chuyên gia mới:

Hệ thống quản lý rủi ro và chất lượng một cách hiệu quả là điều cần thiết đối với ngành hàng không vũ trụ. Giữ tốc độ và duy trì sự tuân thủ với khóa đào tạo quản lý Hàng không vũ trụ AS9100, đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tuân thủ tiêu chuẩn AS9100 - điều thông thường là bắt buộc đối với giao dịch thành công.

 

Đó là điều bắt buộc sản phẩm của bạn phải phù hợp với mục đích và dịch vụ cũng như vận hành của bạn phải đáp ứng rất nhiều nhu cầu quy định của ngành công nghiệp không gian vũ trụ. Đat được chứng nhận AS9100 chứng tỏ rằng bạn có hệ thống quản lý và quy trình đánh giá hiệu quả. Rất nhiều những lợi ích khác như: liệt kê trên hệ thống thông tin nhà cung cấp Không gian vũ trụ trực tuyến; bản quyền để giao dịch thường xuyên được yêu cầu bởi những tổ chức công nghiệp; cải thiện tiếng tăm và sự tăng trưởng quốc tế rộng hơn; quản lý rủi ro hiệu quả; và một nền tảng cho sự cải tiến thường xuyên.

Áp dụng tiêu chuẩn AS9100 và xây dựng sự tự tin khách hàng thông qua việc chọn khóa tổng hợp lại việc thực hiện AS9100 hoặc khóa tổng kết AS9100, khóa đào tạo Đánh giá trưởng như ngày nay.


Đào tạo trong công ty


Khóa đào tạo tại trung tâm

Tất cả những khóa đào tạo tại trung tâm của BSI sử dụng phương pháp kỹ thuật học tập gia tăng bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tác để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu bài học