Áp dụng AS9100 phiên bản C

Đảm bảo chất lượng và sự tin cậy là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của bạn với khóa đào tạo Áp dụng tiêu chuẩn AS9100. Giúp mang lại hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực và đạt được sự ghi nhận trong ngành như một nhà cung cấp đáng tin cậy.

Bạn không thể để xảy ra sơ suất khi thiết kế hay sản xuất sản phẩm hàng không vũ trụ. Bằng việc áp dụng tiêu chuẩn AS9100, bạn có thể tự tin về quản lý chất lượng và rủi ro chặt chẽ. Khi tham gia khóa học, bạn có thể hiểu thông suốt tiêu chuẩn và cách chúng tác động đến tổ chức. Xem xét lại những yêu cầu AS9100, để chúng tôi hướng dẫn bạn trong việc áp dụng chúng và bạn cần phải tuân thủ. Những bài tập thực tế và thảo luận sẽ mang tiêu chuẩn và những lợi ích vào cuộc sống.

Tôi sẽ được lợi như thế nào?

  • Gắn kết tiêu chuẩn AS9100 về an toàn và sự tin tưởng vào tổ chức.
  • Tự tin về hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực
  • Đạt được sự cải tiến liên tục trong toàn tổ chức
  • Tăng cường niềm tin khách hàng và danh tiếng trong ngành
  • Thúc đẩy nhân viên thông qua sự phát triển chuyên nghiệp