Khóa đào tạo Đánh giá trưởng về AS9100 phiên bản C – được chứng nhận bởi RABQSA

Đừng để những tiêu chuẩn làm trượt đi việc dẫn đầu trong duy trì hệ thống quản lý chất lượng của bạn với khóa đào tạo đánh giá trưởng về AS9100 phiên bản C và đảm bảo doanh nghiệp của bạn được ghi nhận là một nhà cung cấp được tin tưởng.

Giảm rủi ro, cải tiến an toàn và đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với chứng nhận AS9100 và duy trì những tiêu chuẩn đó để đạt được sự cải tiến thường xuyên với khả năng chỉ đạo đánh giá.

Khóa học 5 ngày sẽ đem lại cho bạn những công cụ để đánh giá mức độ phù hợp của ngành Hàng không, vũ trụ và Quốc phòng. Làm việc với những nhà đào tạo chuyên môn bạn có thể đạt được những hiểu biết được chi tiết hóa về những tiêu chuẩn ISO 19011, cũng như hoạch định, thực hiện, quản lý và báo cáo trên một đánh giá.Những lợi ích gì?

  • Đảm bảo tiêu chuẩn AS9100 về sự an toàn và tin cậy trong tổ chức của bạn
  • Lợi ích từ việc có nhân viên với sự thành thạo trong việc đánh giá
  • Tự tin về hệ thống quản lý chất lượng là việc tuân thủ AS9100
  • Đạt được sự cải tiến thường xuyên trong tổ chức của bạn
  • Tăng sự tự tin của  khách hàng và uy tín công nghiệp
  •  đẩy nhân viên thông qua sư phát triển chuyên nghiệp