Đánh giá nội bộ tiêu chuẩn AS9100

Tổ chức của bạn đang hoạt động trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ?

Đừng bỏ qua tiêu chuẩn này và hãy đi đầu trong việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng của mình thông qua khoá đào tạo Đánh giá Nội bộ AS9100 và đảm bảo doanh nghiệp được công nhận là nhà cung cấp đáng tin cậy.

Giảm thiểu rủi ro, tăng cường tính an toàn và đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với sự công nhận AS9100 và duy trì các tiêu chuẩn này để đạt được sự cải tiến thường xuyên với việc đảm bảo nguồn lực đánh giá nội bộ.

Khóa học 2 ngày sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để đánh giá cấp độ thích hợp trong ngành hàng không, vũ trụ và cả quốc phòng. Với giảng viên giàu chuyên môn, BSI sẽ đồng hành cùng học viên để giúp các anh chị đạt được sự hiểu biết chi tiết bao gồm những yêu cầu ISO 19011 áp dụng cho tiêu chuẩn AS9100, cũng như hoạch định, triển khai, quản lý và báo cáo thông qua cuộc đánh giá nội bộ.

Lợi ích khóa học?

  • Đảm bảo tiêu chuẩn AS9100 về an toàn và tin cậy trong tổ chức
  • Lợi ích từ việc có nhân viên có chuyên môn đánh giá
  • Tự tin về hệ thống quản lý chất lượng là phù hợp tiêu chuẩn AS9100
  • Đạt được sự cải tiến thường xuyên trong toàn tổ chức
  • Tăng cường niềm tin khách hàng và danh tiếng trong ngành
  • Thúc đẩy nhân viên thông qua sự phát triển chuyên nghiệp