Chứng nhận VCA

BSI được công nhận như dịch vụ kỹ thuật bởi VCA (Đại lý chứng nhận Phương tiện giao thông) để hỗ trợ áp dụng dấu E dựa trên những quy định ECE và dấu E dựa trên các chỉ thị EEC.

Quy trình chứng nhận bao gồm các linh kiện sử dụng cho ô tô, xe máy trong khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và tổ chức Liên hợp quốc dựa trên hiệp định Geneva

Hiện tại, các linh kiện được sử dụng cho các phương tiện đường bộ, các phương tiện và máy kéo nông nghiệp là điều bắt buộc. 

BSI cung cấp dịch vụ cho những dạng sản phẩm sau: 

  • Đèn chiếu sáng ô tô, xe máy
  • Kính phương tiện di chuyển
  • Thiết bị điện  (EMC)
  • Mũ bảo hiểm mô tô
  • Gương chiếu 
  • Tam giác cảnh báo

Phê dyệt E là sự kết hợp thử nghiệm sản phẩm có thể được thực hiện bởi BSI đại diện cho VCA và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng, được thực hiện trực tiếp bởi VCA.

Nếu bạn là khách hàng phê duyệt E, bạn sẽ phải hoàn thành gói COP để thông báo tới VCA về đơn đăng ký phê duyêt E.