Dịch vụ kiểm nghiệm cửa sổ và cửa ra vào

BSI cung cấp dịch vụ trọn gói về kiểm nghiệm, chứng nhận cho cửa sổ và cửa ra vào. Chúng tôi đem lại dấu Kitemark được chú thích rộng rãi và uy tín cho hàng loạt các nguyên vật liệu bao gồm nhôm, thép, gỗ và PVC-U. Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhãn hiệu CE.

Cơ sở kiểm nghiệm hiện đại chúng tôi cho phép đánh giá các sản phẩm này theo phương pháp ở Anh và châu Âu. Những dịch vụ đó đã được UKAS công nhận và những dịch vụ này bao gồm cơ sở hiện đại, kiểm tra độ kín không khí bằng máy tính. Chúng tôi còn là những nhà dẫn đầu trong các đánh giá an toàn và đem lại dấu Kitemark dựa trên PAS 024.

Kỹ sư giám định chúng tôi có thể làm việc với khách hàng thông qua chuỗi các chương trình nghiên cứu và phát triển cũng như thực hiện đánh giá hoàn chỉnh đối với sản phẩm.

Kiểm nghiệm hoàn chỉnh, EN14351 – Cửa sổ và cửa ra vào, dịch vụ đánh giá chúng tôi đem lại chứng nhận Kitemark cho những sản phẩm sau:

 • Cửa sổ và cửa ra vào PVC-U và hồ sơ
 • Cửa sổ và cửa ra vào bằng gỗ
 • Cửa sổ và cửa ra vào bằng nhôm
 • Cửa sổ và cửa ra vào bằng thép và hợp chất

Chúng tôi cung cấp kiểm nghiệm những đặc tính sau:

 • Khả năng chống chịu thời tiết
 • Mức độ ảnh hưởng
 • Tính lâu dài
 • An toàn

Danh tiếng vượt trội
BSI đã và đang cung cấp chứng nhận Kitemark, nhãn hiệu CE và giám định sản phẩm hơn 25 năm qua, những gì chúng tôi đạt được là danh tiếng trong việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận tốt nhất.

Sự lựa chọn từ các nhà thiết lập thông số kỹ thuật
Một vài tổ chức quy định thông số kỹ thuật như Liên đoàn nhà ở Luân Đôn (LHC), Hội đồng xây dựng nhà ở Quốc gia (NHBC) và Thông số kỹ thuật xây dựng quốc gia (NBS) diễn tả sự ưu tiên mạnh mẽ đối với dấu Uy tín Kitemark và trong nhiều trường hợp yêu cầu dấu Kitemark trên sản phẩm và dịch vụ.

Lợi ích
Trong số các lợi ích chứng nhận dấu Kitemark đó là tăng doanh thu, tiếp cận thị trường rộng lớn, cơ hội, nâng cao danh tiếng, lợi thế cạnh tranh và hài lòng từ khách hàng với bằng chứng bởi cơ quan đánh giá và kiểm nghiệm, chứng nhận sản phẩm được UKAS công nhận.

Cơ sở kiểm nghiệm hiện đại mà chúng tôi có thể đánh giá các sản phẩm theo các phương pháp và tiêu chuẩn ở Anh và Châu Âu

Kiểm nghiệm cửa sổ và cửa ra vào bao gồm:

 • Khả năng chống chịu thời tiết 
 • Mức độ ảnh hưởng
 • Tính lâu dài
 • An toàn
 • Lắp đặt
 • Duy trì làm nóng vòng trong nhiệt độ và bức xạ nhiệt
 • Sự thâm nhập tiếng ồn
 • Đánh giá vận hành và hoạt động mạnh
 • Nâng cao an toàn
 • Khóa chống trộm
 • Trụ khóa

Nâng cao an toàn cửa sổ và cửa ra vào:
Đề án bảo đảm theo thiết kế (SBD) được giới thiệu vào năm 1989 bởi Hiệp hội Văn phòng cảnh sát trưởng để giúp họ ngăn chặn xu hướng tăng số lượng các vụ trộm. Văn bản SBD yêu cầu tất cả việc lắp ráp cửa sổ và cửa ra vào được bao hàm bởi Kitemark hoặc các chứng nhận tương ứng theo tiêu chuẩn BS 7950 cho các sản phẩm cửa sổ nội địa và PAS 24 đối với cửa ra vào.

Cửa sổ được kiểm nghiệm bằng cách tái tạo các tác động lực thực hiện bởi sự xâm nhập từ một người đàn ông trưởng thành sử dụng một số công cụ như tuốc -nơ -vít và xà beng. Tất cả các điểm cứng và các điểm có khả năng tiếp cận trên cửa sổ đều được kiểm tra tạo ra một lỗ hổng mà một người đàn ông trung bình có thể xâm nhập. Cuộc thử nghiệm này nhằm nâng cao an toàn trong cuộc tấn công xâm nhập hơn là một cuộc thử nghiệm một linh kiện phần cứng riêng lẻ.

 • Thao tác phần cứng 
 • Đánh giá an toàn lắp đặt kính
 • Kiểm tra tải trọng kỹ thuật
 • Kiểm tra thủ công

Danh sách các tiêu chuẩn về cửa sổ và cửa ra vào 

PAS 24:2012
Nâng cao yêu cầu hoạt động an toàn đối với cửa ra vào và cửa sổ ở Anh

BS 644: 2009
Cửa sổ bằng gỗ

BS 4873:2009
Cửa sổ và bộ cửa ra vào bằng hợp kim nhôm

BS 6510:2010
Cửa sổ khung thép và cửa kính

BS 7412:2007
Cửa sổ và bộ cửa ra vào được làm bằng PVC-U 

BS 8529:2010
Bộ cửa làm bằng hợp chất- Cửa nội địa – Thông số kỹ thuật

EN 12209:2003
Khóa và chốt cửa trong tòa nhà – Dấu CE

BS 3621:2007+A2:2012
Lắp đặt khóa chống trộm. Khóa ra vào

BS 8621: 2007+A2:2012
Lắp đặt khóa chống trộm. Không có khóa

BS 10621: 2007+A2:2012
Lắp đặt khóa chống trộm hai chiềuTS007

TS007
Nâng cao trụ khóa an toàn

BS 7386:1997
Giới hạn để kiểm soát sức kéo đối với cửa sổ và cửa ra vào trong nhà 

BS EN 12608:2003
Hồ sơ PVC-U cho sản xuất cửa sổ và cửa ra vào 

BS 4787-1:1980
Bộ cửa nội bộ và bên ngoài, cửa rời và khung

BS EN 1935: 2002
Phần cứng của tòa nhà, bản lề đơn

BS EN 1154:1997
Thiết bị đóng cửa 

BS EN 179:1998
Thiết bị thoát hiểm

PAS 3621:2011/PAS 8621:2011/PAS 10621
Lắp đặt khóa tại nhiều điểm Khóa /không khóa/ Lối ra hai chiều