Đề án chứng nhận Cửa sổ và cửa ra vào

EN14351 – Cửa sổ và cửa ra vào 

Bạn đã thực sự đi trước đối thủ khi nắm trong tay bản quyền dấu Kitemark. Với việc giới thiệu về EN 14351, BSI đang sửa đổi dấu uy tín Kitemark đối với Cửa ra vào và cửa sổ để bao gồm 3 đặc tính mới. Nhãn hiệu CE có thể chỉ bao hàm 3 lĩnh vực trên trong khi dấu uy tín Kitemark sẽ bao gồm 3 lĩnh vực trên cũng như tính thấm khí, độ kín nước và chống lại tải trọng gió cộng với độ bền và an ninh.

Tiến trình dấu uy tín Kitemark cho Cửa ra vào và cửa sổ sẽ giải quyết vấn đề sản xuất và các tính năng sản phẩm liên quan để đảm bảo bạn có những bằng chứng liên quan cho phép bạn dùng nhãn hiệu CE nếu muốn. Nhãn hiệu CE có thể không có lợi ích như dấu Kitemark nhưng không thể bỏ qua sự ra đời EN 14351.

BSI đang bổ sung tiến trình dấu Kitemark để tổng hợp 3 đặc tính EN 14351, tiêu chuẩn được bao hàm bởi quy định xây dựng hoặc có ngưỡng giá trị EN 14351:

 • Các chất nguy hiểm
 • Khả năng chịu lực từ các thiết bị an toàn
 • Hoạt động đánh giá về nhiệt
 • Hệ thống kiểm soát sản phẩm nhà máy
 • Các đặc tính hoạt động khác
 • Kiểm tra chuyển đổi
 • Sự phân tầng: BSI có thể cung cấp bài kiểm tra đối với tất cả các đặc tính liên quan

Tiến trình đánh giá cửa sổ bằng gỗ:

 • BS 644 – Cửa sổ bằng gỗ
  Nhà máy lắp ráp các loại cửa sổ 
 • Tính năng kỹ thuật
 • BS 7950 - Tính năng kỹ thuật đối với nâng cao hoạt động an ninh
  cửa sổ đối với các ứng dụng trong nước
  Kiểm tra an ninh

Đề án đánh giá cửa sổ bằng gỗ:

 • PAS 23 – Các yêu cầu hoạt động chung cho việc lắp ghép cửa  
  Thử nghiệm thời tiết đối với không khí, gió và nước.
 • PAS 24 – Nâng cao hoạt động an ninh với việc lắp ghép cửa
  Thử nghiệm an toàn 

Tiến trình chứng nhận đối với cửa sổ bằng gỗ và Dấu uy tín Kitemark BSI

Vào tháng 7 năm 2004, Liên đoàn chế biến gỗ Anh (BWF) đã thiết lập quan hệ đối tác giữa tiến trình chứng nhận đối với cửa sổ bằng gỗ và dấu uy tín Kitemark BSI.

Để đánh dấu sự phát triển quan trọng này, BWF đã thay đổi thành tiến trình TWA

Trọng tâm mối quan hệ hợp tác này chính là yêu cầu tất cả các nhà sản xuất theo tiến trình TWA sẽ phải có được chứng nhận dấu uy tín Kitemark BSI (BS 644) cho nhà máy chế biến cửa sổ bằng gỗ. Thêm vào đó tiêu chuẩn kỹ thuật Kitemark yêu cầu các nhà sản xuất theo tiến trình TWA phải trải qua:

 1. Đánh giá độc lập và đánh giá bên thứ 3 đối với sản phẩm của họ
 2. Tuân thủ yêu cầu kiểm soát chất lượng theo tiến trình TWA
 3. Kiểm tra hoat động và thử nghiệm thời tiết một cách nghiêm ngặt đối với mỗi loại cửa sổ
 4. Kiểm tra đánh giá hàng năm đối với bất kỳ mẫu cửa sổ ngẫu nhiên
 5. Thanh tra nhà máy 2 lần mỗi năm để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật

Đề án kiểm tra cửa sổ bằng nhôm

 • BS 4873 – Cửa sổ hợp kim nhôm
 • BS 7950 – Tiêu chuẩn kỹ thuật để nâng cao hoạt động an toàn cửa sổ đối với ứng dụng trong nước
 • Kiểm tra an toàn

Đề án kiểm tra cửa sổ bằng nhôm

 • PAS 23 – Các yêu cầu hoạt động chung cho việc lắp ghép cửa  
  Thử nghiệm thời tiết đối với không khí, gió và nước.
 • PAS 24 – Nâng cao hoạt động an ninh với việc lắp ghép cửa
  Kiểm tra an toàn

Đề án kiểm tra Cửa sổ bằng UPVC

 • BS 7412 – Cửa sổ bằng nhựa được làm từ nhựa cứng polyvinyl chloride (PVC-U) , mẫu rỗng, ép đùn. Thông số kỹ thuật
 • BS 7950 – Thông số kỹ thuật trong việc nâng cao hoạt động an toàn cửa sổ đối với các ứng dụng trong nước

Đề án có sẵn đối với cửa ra vào UPVC

 • PAS 23 – Các yêu cầu hoạt động chung cho việc lắp ghép cửa  
  Thử nghiệm thời tiết đối với không khí, gió và nước.
 • PAS 24 – Nâng cao hoạt động an ninh với việc lắp ghép cửa
  Kiểm tra an toàn

Đề án kiểm tra cửa sổ đối với kim loại, vật liệu tổng hợp và các nguyên vật liệu khác:

 • BS 6510 – cửa sổ khung thép và cửa kính

Đề án kiểm tra cửa ra vào đối với các cửa được làm từ kim loại, vật liệu tổng hợp, và các nguyên vật liệu khác.

 • PAS 23 – Các yêu cầu hoạt động chung cho việc lắp ghép cửa  
  Thử nghiệm thời tiết đối với không khí, gió và nước.
 • PAS 24 – Nâng cao hoạt động an ninh với việc lắp ghép cửa
  Kiểm tra an toàn