Chủ động thay đổi

Hãy là sự thay đổi

Lập kế hoạch cho các bước mà tổ chức của bạn cần thực hiện để giảm lượng khí thải carbon và đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng không của Vương quốc Anh

Lập kế hoạch cho các bước mà tổ chức của bạn cần thực hiện để giảm lượng khí thải carbon và đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng không

Red Overlay
người đi bộ cỏ
người đi bộ cỏ
Red Overlay

Khám phá trung tâm giảm thiểu carbon của chúng tôi

Chúng tôi giúp bạn đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, dù bạn đang ở giai đoạn nào trong hành trình của mình. Hãy sử dụng trung tâm giảm thiểu carbon BSI làm hướng dẫn và liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.