ISO 14067:2018 Định lượng dấu chân carbon của sản phẩm

Khóa học này là một phần của chương trình xác nhận chuyên môn khí nhà kính

Các tổ chức nghiêm túc trong việc giảm phát thải khí nhà kính (GHG) không chỉ có thể định lượng lượng khí thải carbon tổng thể mà còn cả lượng khí thải carbon được tạo ra bởi mỗi sản phẩm của họ. Tính toán lượng khí thải carbon của sản phẩm (CFP) ngày càng trở nên phù hợp đối với các doanh nghiệp muốn chứng minh với khách hàng rằng họ đang giảm lượng khí thải GHG của các sản phẩm mà họ tiêu thụ.

Lợi ích khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Hiểu các nguyên tắc chính để xác định lượng khí thải carbon của sản phẩm
  • Định lượng và báo cáo về phát thải khí nhà kính của sản phẩm
  • Nhận ra tầm quan trọng của Đánh giá Vòng đời (LCA) khi tính toán lượng khí thải carbon của sản phẩm
  • Đánh giá cao tầm quan trọng của việc xác minh / xác nhận các tuyên bố và báo cáo sản phẩm GHG

Chứng nhận đào tạo?

Greenhouse-Gas-PROFESSIONAL-mark-of-trust-logo-En-GB-1221.png

Để được cấp bằng Chuyên gia Khí nhà kính, bạn phải hoàn thành tổng cộng 8 ngày các khóa đào tạo bao gồm: