Về việc đào tạo

Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp dẫn đầu thế giới về đào tạo, thông tin và kiến thức các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, cải tiến hoạt động kinh doanh và đạt được phê duyệt đối với các sản phẩm.

Đội ngũ chuyên gia cung cấp đào tạo chất lượng với các tổ chức ở mọi quy mô và hình hoạt động doanh nghiệp – từ các tổ chức đa quốc gia đến các tổ chức nhỏ mới hoạt động, từ chính phủ đến các tổ chức từ thiện.

Từ những hiểu biết về cách một tiêu chuẩn có thể giúp doanh nghiệp bạn thực hiện, giám sát và đánh giá việc tuân thủ đối với các tiêu chuẩn đó, chúng tôi có thể hỗ trợ bằng mọi phương pháp.


Đào tạo cải tiến kinh doanh

Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm cách giúp bạn cải tiến. Và bạn có thể nhận được phản hồi tốt nhất từ các đầu tư của mình vào tiêu chuẩn với các khóa đào tạo được thiết kế riêng cho doanh nghiệp bạn.

 


Đào tạo phê duyệt quy định

Đưa các sản phẩm bạn đến với thị trường nhanh hơn với các quy trình phê duyệt tiên tiến hơn. Hãy thử đào tạo cùng chúng tôi và xem làm thế nào để việc tuân thủ các tiêu chuẩn trở nên đơn giản hơn.

 


Đào tạo các tiêu chuẩn liên quan

Cho dù bạn đang ở giai đoạn nào tiêu chuẩn, chúng tôi cũng có khóa học dành cho bạn. Hãy đào tạo cùng chúng tôi để giới thiệu, thực hiện, đánh giá và thành công cùng các tiêu chuẩn.