Đào tạo các tiêu chuẩn liên quan

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu và toàn cầu để hiểu rõ, sử dụng, thực hiện, đánh giá và chứng nhận các tiêu chuẩn.

Chúng tôi là một trong những cơ quan phát triển các tiêu chuẩn tốt nhất (và đầu tiên) thế giới, chúng tôi cung cấp khóa học và tư vấn việc làm thế nào để phát triển các tiêu chuẩn, thực hiện các tiêu chuẩn đó và làm thế nào để thúc đẩy việc sử dụng chúng trên thế giới. 

Phương pháp 4 giai đoạn đối với đào tạo hệ thống quản lý và các tiêu chuẩn:

1. Giới thiệu và sử dụng tiêu chuẩn đó

Các khóa học này cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để hiểu về tiêu chuẩn và sự liên quan cũng như ứng dụng tiêu chuẩn đó đối với bạn và tổ chức của bạn. Các khóa học trải dài từ những kiến thức cơ bản đến những hiểu biết chuyên sâu về các tiêu chuẩn và những lợi ích tiềm tàng mà chúng mang lại. Một vài khóa học để đạt chứng chỉ được công nhận trong ngành công nghiệp.

2. Thực hiện tiêu chuẩn

Các khóa học có tính thực hành cao về việc thực hiện tiêu chuẩn cụ thể trong doanh nghiệp bạn và nhận được nhiều nhất từ việc thực hiện đó.


3. Đánh giá viên nội bộ về tiêu chuẩn

Những khóa học này đem lại cho bạn các kỹ năng và kiến thức để thực hiện thành công đánh giá nội bộ về sự tuân thủ đối với các tiêu chuẩn mà bạn đã lựa chọn. Chúng đặc biệt phù hợp đối với các nhà quản lý có trách nhiệm trong việc bảo trì và quản lý tiêu chuẩn.

4. Đánh giá viên trưởng đối với tiêu chuẩn 

Được thiết kế cho cả các đánh giá viên bên ngoài lẫn nội bộ, những người muốn nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng của mình. Khóa đào tạo này cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chỉ đạo đánh giá.

Chúng tôi cung cấp các nhà quản lý nội bộ có hiểu biết chi tiết về quy trình đánh giá bên ngoài và đem lại tầm nhìn vô giá về cách công ty bạn có thể thu lợi nhiều nhất từ quy trình đánh giá và chứng nhận. Rất nhiều trong số các khóa học đánh giá viên trưởng chúng tôi được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế ví dụ như IRCA và RABQSA, liên quan đến các đánh giá chi tiết vào cuối kỳ trước khi đưa ra chứng nhận.