Khóa học quản lý rủi ro Tiêu chuẩn ISO 31000

Quản lý rủi ro sẽ giúp đạt được thành công. Bảo vệ doanh nghiệp thường xuyên giúp mang lại nhiều lợi ích.

Chúng tôi làm việc tại hơn 50 quốc gia cung cấp dự án hỗ trợ kỹ thuật về chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm cạnh tranh và kinh doanh tại thị trường toàn cầu. 


Đào tạo trong công ty


Khóa học tập trung

Khóa học tập trung BSI sử dụng kỹ thuật học tập tăng tốc bao gồm các bài giảng, bài tập và các buổi tương tác để đảm bảo học viên hiểu đầy đủ về vấn đề.

ISO 31000 Tìm hiểu về lớp học ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro khóa đào tạo dựa trên khóa đào tạo >

• Khóa học này sẽ cung cấp công cụ và kỹ thuật cho các đại diện quản lý và người chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý để ứng dụng hiệu quả phương pháp xử lý  rủi ro 

 

Đào tạo trên lớp