Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000

Các tổ chức quản lý rủi ro hiệu quả có thể tự bảo vệ và phát triển kinh doanh vượt bậc. Thách thức đối với mọi tổ chức là hoạt động hiệu quả từng ngày và xuyên suốt thời gian dài của tổ chức.


ISO 31000 là gì?

BS ISO 31000 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro là gì? Tiêu chuẩn này giúp tổ chức phân tích và đánh giá rủi ro thông qua các nguyên tắc và hướng dẫn toàn diện. Cho dù bạn làm việc trong một tổ chức nhà nước, tư nhân hoặc cộng đồng, bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn BS ISO 31000, bởi nó áp dụng cho mọi hoạt động kinh doanh bao gồm hoạch định, quản lý hoạt động và quá trình truyền đạt thông tin. Để quản lý rủi ro ở mức độ nhất định, tiêu chuẩn quốc tế này được sử dụng để nâng cao kỹ năng quản lý, đảm bảo an toàn và an ninh tại nơi làm việc. Chúng tôi gọi là quản lý rủi ro.

Khi thực hiện nguyên tắc và hướng dẫn của BS ISO 31000, bạn có thể quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, sự tin tưởng của các bên liên quan, đồng thời giảm thiểu thiệt hại. Tiêu chuẩn quốc tế này cũng giúp nâng cao kết quả hoạt động và độ an toàn cho tổ chức, thiết lập nền tảng vững chắc để ra quyết định và quản lý chủ động trong tất cả các lĩnh vực.

 


Lợi ích đạt được là gì?

  • Chủ động quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động 
  • Tạo được sự tin tưởng từ các bên liên quan 
  • Áp dụng Hệ thống quản lý để phân tích rủi ro nhằm giảm thiểu thiệt hại
  • Cải tiến kết quả hoạt động và khả năng phục hồi hệ thống quản lý 
  • Giúp tổ chức thay đổi một cách hiệu quả và tự bảo vệ trong quá trình phát triển tổ chức

 


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.