Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Quản lý an toàn thực phẩm từ nông trại đến nơi tiêu dùng

Quản lý an toàn thực phẩm từ nông trại đến nơi tiêu dùng

Red Overlay
Red Overlay

Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định những yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đối với vệ sinh an toàn thực phẩm cùng tất cả các tổ chức trong dây chuyền cung ứng thực phẩm từ “nông trại cho đến bàn ăn”.


Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế thiết thực, phù hợp với bất cứ doanh nghiệp nào trong toàn bộ chuỗi thực phẩm bao gồm những tổ chức liên quan liên kết như nhà sản xuất trang thiết bị, đóng gói nguyên vật liệu, đại lý vệ sinh, chất phụ gia và thành phần.

ISO 22000:2005 còn phù hợp với những doanh nghiệm đang tìm kiếm sự hội nhập trong hệ thống quản lý chất lượng của mình, ví dụ như ISO 9001, và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ.

Tiêu chuẩn kết hợp những yếu tố chính được phát hiện một cách chung chung để đảm bảo an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm như:

  • Trao đổi thông tin
  • Quản lý hệ thống
  • Kiểm soát những mối nguy an toàn thực phẩm thông qua các chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP
  • Những cải tiến thường xuyên và cập nhật mang tính liên tục trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 


Những phúc lợi của ISO 22000?

  • Giới thiệu những quy trình được ghi nhận quốc tế tới doanh nghiệp của bạn
  • Đem lại niềm tin cho nhà cung cấp và cổ đông trong những việc kiểm soát mối nguy và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
  • Kiểm soát mối nguy đúng nơi xuyên suốt dây chuyền cung ứng vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Đưa ra tính minh bạch xung quanh nhiệm vụ và trách nhiệm
  • Liên tục cải tiến và nâng cấp hệ thống của bạn để tổ chức giữ hiệu lực.

Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.