Áp dụng tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng Hàng không Vũ trụ AS 9100

Giữ vững vị thế cùng những công ty hàng không hàng đầu với hệ thống tiêu chuẩn AS 9100 theo riêng công ty bạn về quản lý hàng không và an toàn hàng không. Làm cùng chúng tôi để thiết kế và xây dựng khung quản lý chất lượng đáp ứng những yêu cầu hoạt động kinh doanh cụ thể của bạn.


Bạn đã sẵn sàng cho việc áp dụng?

Tiêu chuẩn AS9100 (BS EN 9100) được áp dụng cho tất cả doanh nghiệp hàng không vũ trụ bất kể hình thức và quy mô doanh nghiệp, bao gồm sản xuất, bảo dưỡng và phân phối cho quản lý hàng không, an toàn hàng không. Mỗi tổ chức có một cách tiếp cận riêng về quản lý chất lượng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp gói sản phẩm tùy chọn để giúp bạn giới thiệu về quản lý chất lượng theo cách phù hợp với từng doanh nghiệp. Gói sản phẩm AS 9100 chỉ bao gồm các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần - cắt giảm những chi phí không cần thiết để vượt qua những thách thức cụ thể mà bạn phải đối mặt.


Những lời khuyên hàng đầu trong việc triển khai tiêu chuẩn AS 9100

  1. Nhận được cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao.
  2. Tham gia vào toàn bộ hoạt động kinh doanh cùng với việc trao đổi nội bộ hiệu quả.
  3. So sánh hệ thống quản lý chất lượng hiện tại với những yêu cầu AS 9100.
  4. Nhận phản hồi từ khách hàng và nhà cung cấp về quản lý chất lượng hiện tại.
  5. Thành lập một nhóm triển khai dự án để đạt kết quả tốt nhất.
  6. Thiết lập sơ đồ và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và khung thời gian.
  7. Điều chỉnh những nguyên tắc cơ bản tiêu chuẩn AS 9100 vào doanh nghiệp.
  8. Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên thông qua đào tạo và khen thưởng.
  9. Chia sẻ kiến thức về AS 9100 và khuyến khích nhân viên đào tạo như những đánh giá viên nội bộ.
  10. Định kỳ xem xét hệ thống AS9100 để đảm bảo bạn cải tiến thường xuyênChương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Thực hiện tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng Hàng không Vũ trụ AS9100

Sử dụng các khóa đào tạo của chúng tôi để giúp bạn thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng Hàng không vũ trụ AS 9100Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi tiên phong trong các tiêu chuẩn hơn 100 năm trước và hiện nay đang dẫn đầu thị trường. Đồng thời đã giúp đỡ hơn 80.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 150 quốc gia để đạt được lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn từ đầu đến cuối, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với Tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm thành viên trên toàn cầu để sử dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.