Khả năng thích ứng của tổ chức

Khả năng thích ứng của tổ chức

Báo cáo chỉ số Khả năng Thích ứng của tổ chức năm 2021

Báo cáo chỉ số Khả năng Thích ứng của tổ chức năm 2021

Red Overlay
Khả năng thích ứng của tổ chức
Khả năng thích ứng của tổ chức
Red Overlay

Khả năng thích ứng của tổ chức là gì?

Khả năng thích ứng của tổ chức được tiêu chuẩn BS 65000 định nghĩa: “khả năng của một tổ chức để dự đoán, chuẩn bị, phản ứng và thích ứng với sự thay đổi và sự gián đoạn đột ngột để tồn tại và phát triển”. 

Nó vượt ra ngoài việc quản lý rủi ro hướng tới một cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe và thành công của doanh nghiệp. Một tổ chức bền vững là một tổ chức không chỉ tồn tại lâu dài mà còn phát triển mạnh - sẵn sàng cho tương lai. 

Tại BSI chúng tôi giúp khách hàng của mình luôn sẵn sàng cho những bước tiếp theo. Bằng cách định hình, chia sẻ và nhúng thực tiễn tốt nhất của ngành, BSI cải thiện khả năng thích ứng của các tổ chức bằng cách cung cấp các công cụ và kỹ thuật để họ được trang bị để đáp ứng những thách thức của ngày hôm nay và ngày mai.

Tổ chức của bạn có đang hoạt động bền vững?

Nhằm giúp đỡ khách hàng của mình trở nên bền vững hơn, BSI đã phát triển một khuôn khổ giúp đo lường Khả năng thích ứng của Tổ chức trên 16 yếu tố trong bốn nhóm (Lãnh đạo, Con người, Quá trình và Sản phẩm).

Công cụ đo điểm chuẩn của chúng tôi giúp các Giám đốc điều hành cấp cao có một cái nhìn chuyên sâu về khả năng thích ứng của tổ chức mình và so sánh hiệu suất tương đối này với các tổ chức tương tự trong các lĩnh vực và khu vực của họ.


Như thế nào là một tổ chức bền vững và những lợi ích

Một tổ chức bền vững sẽ thể hiện các đặc điểm nổi bật khi vận hành: khả năng thích ưng nhanh và quyết đoán của Lãnh đạo.

Tổ chức bền vững mang đến nhiều lợi ích:

  • Khả năng thích ứng chiến lược: khả năng xử lý thành công các thay đổi, mặc dù điều này đồng nghĩa với việc họ phải thay đổi mảng kinh doanh cốt lõi của mình
  • Lãnh đạo linh hoạt: cho phép các lãnh đạo tự tin đo lường các mỗi nguy và thích ứng nhanh chóng với các rủi ro và cơ hội
  • Quản trị chặt chẽ: thể hiện trách nhiệm xuyên xuốt toàn bộ cơ cấu của tổ chức, dựa trên văn hóa tin cậy, minh bạch và đổi mới, nhằm đảm bảo tổ chức vận hành đúng với tầm nhìn và giá trị của mình

 


Các yếu tố và lĩnh vực thiết yếu của Khả Năng Thích Ứng của Tổ chức

Ba yếu tố thiết yếu của Khả Năng Thích Ứng tại Tổ chức:

  • Sản phẩm xuất sắc
  • Độ tin cậy của quy trình
  • Hành vi của con người

Ba chức năng thiết yếu của Khả Năng Thích Ứng tại Tổ chức giúp khai thác tiềm năng trong tổ chức của họ:

  • Khả năng thích ứng hoạt động
  • Khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng
  • Khả năng thích ứng thông tin