Informacja o normach

Normy określają najlepsze praktyki w wielu różnych dziedzinach, a nad ich stworzeniem pracowały grupy ekspertów. Normy przybierają różne formy, od zbioru definicji po zbiory rygorystycznych reguł.


Co to jest norma?

Normy to uzgodniony sposób wykonywania czynności, spisany w postaci zbioru konkretnych kryteriów, dzięki czemu mogą być używane jako reguły, wytyczne lub definicje.


Różne typy norm

Normy mogą mieć różne formy: jedne bardzo szczegółowo wyjaśniają sposoby postępowania, inne podają bardziej ogólne informacje, a jeszcze inne - tylko definiują wytyczne.