Wyzwalanie potencjału i sukces w biznesie

Jak możemy Państwu pomóc osiągnąć sukces w biznesie

Do odnoszenia sukcesów firmom potrzebna jest wiedza, która w dzisiejszym świecie biznesu jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Stała się ona najważniejszym narzędziem w pokonywaniu rywali, gdyż większa wiedza to lepsze produkty, lepsze procesy, lepsze metody zarządzania, większe korzyści i lepsze zachowania - i to we wszystkich obszarach działalności. Ale co przypuszczalnie najważniejsze, dzięki większej wiedzy tworzy się wyjątkową firmę - a to jest kluczowy czynnik powodzenia.

Zbyt często jednak mnóstwo wartościowej wiedzy marnuje się w firmie lub nigdy nie przyjmuje się z zewnątrz informacji mogących w znacznym stopniu przyczynić się do udoskonaleń._


Jak za pomocą norm uwalnia się potencjał tkwiący w wiedzy

Na początku istnienia BSI, czyli na początku XX wieku, normy służyły do osiągania spójnej jakości produktów. Później z kolei pomagały tworzyć mocne, niezawodne procesy w całej organizacji. Obecnie natomiast dalej spełniają owe dwie role, ale też pomagają Państwu odblokować i rozwijać nowe źródła wiedzy w całym Waszym biznesie.

Obecnie, coraz częściej kładzie się nacisk na wykorzystywanie wiedzy do pomagania organizacjom wykorzystywać ich potencjał biznesowy. W jaki sposób? Przyglądając się ich wartościom i zasadom oraz wiedzy o najlepszej praktyce, jaką zgromadziły w dziedzinie, w której działają, dbając o to, by wspomniane unikalne wartości, zasady i wiedza specjalistyczna były w pełni wykorzystywane, oraz poprzez przyjmowanie z zewnątrz sprawdzonych i pewnych praktyk z konkretnych obszarów działań, co często prowadzi do ogromnej poprawy produktywności.

Pomagamy organizacjom w tym, by uświadomiły sobie, jak wartościową wiedzę posiadają, a często nie zdają sobie z tego sprawy, gdy tymczasem daje im ona wyjątkową przewagę nad konkurencją. Jest to niezmiernie ciekawy obszar dla norm, obejmujący między innymi takie zagadnienia, jak zachowania korporacyjne, etykę biznesu, różnorodność czy zdolność do innowacji. Może to zachęcać do tworzenia połączeń pomiędzy wieloma różnymi dziedzinami technicznymi w celu rozwiązywania pojawiających się problemów.

Coraz większa wiedza posiadana przez organizację przyspiesza cykl innowacyjny; najważniejsza ekspertyza trafia do całego biznesu i pozwala ustanowić solidne, oparte na wartości zasady pogłębiania kultury firmy, będącej głównym czynnikiem pozwalającym uwolnić jej potencjał._