Normy ISO i zgodność z przepisami prawa

Jeżeli przestrzegacie Państwo normy (brytyjskiej, polskiej czy też międzynarodowej), wówczas nie ma wątpliwości co do tego, że jako firma poważnie traktujecie swoje obowiązki i faktycznie zgodność z normami jest często uważana za dowód należytej staranności. Z pewnością wiele mówi o Waszym podejściu do podejmowania właściwych działań.

Normy nie są jednak tym samym co przepisy prawne i samo przestrzeganie ich nie gwarantuje spełniania zapisów odpowiednich ustaw. Co więcej, komitety starają się unikać cytowania przepisów w normach, ponieważ prawo może się zmienić kilkakrotnie w czasie istnienia danej normy.


W jaki sposób normy są stosowane przez prawo

Rząd często opiera się na normach przy tworzeniu przepisów prawnych lub dokumentów zawierających wytyczne, stosując je do ustalania szczegółów technicznych, co pozwala skupić się na długoterminowych celach przepisów - takich jak na przykład bezpieczeństwo produktów czy ochrona środowiska.

W takich przypadkach zgodność z normą zwykle oznacza zgodność z odpowiednimi przepisami, chociaż często istnieje możliwość spełniania wymogów prawnych bez korzystania z normy.

Warto również odnotować, że BSI nie jest upoważnione do sprawdzania i kontrolowania twierdzeń każdej firmy, iż spełnia wymogi norm brytyjskich - zwykle odpowiednie do tego są jednostki ds. norm handlowych władz lokalnych. Niezgodne z prawdą oświadczenie o zgodności z normą zwykle jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem prawa.