Informacje o normach. Normy i nowe technologie

Firmy pragnące skomercjalizować wschodzące technologie stanowią część rozwijającego się biznesowego ekosystemu, a im bardziej mogą wykorzystywać sieci w owym ekosystemie, tym szybciej rozwijać się będzie rynek na ich produkty. Złożoność owych ekosystemów powodować może jednak powstawanie przeszkód utrudniających wprowadzanie innowacji.

Normy są podstawą do usuwania tych utrudnień, pomagając wschodzącemu ekosystemowi technologii gromadzić się wokół problemów, aby skutecznie promować komercjalizację nowych produktów. Mogą one określać „zasady gry” dla rynków pragnących tworzyć i przyjmować pojawiające się technologie, na przykład określając zasady współdziałania, dzięki czemu dany produkt czy usługa będzie działać z innym, pochodzącym od innej firmy; mogą również podawać zasady, uspokajając klientów co do bezpieczeństwa i niezawodności - szczególnie technologii postrzeganych za szczególnie narażone na ryzyko.

Normy pozwalają także usprawnić tworzenie nowych technologii i produktów z nimi związanych poprzez sprawdzone procesy i systemy, zatem umożliwiają skrócenie czasu potrzebnego na komercjalizację nowych technologii i przyspieszenie tempa, aby innowacje nie pozostawały jedynie w strefie pomysłów.