BCI Horizon Scan Report 2021

BCI Horizon Scan Report 2021

Leading risk and threat analysis insight to help you prepare and build resilience.

Wiodący wgląd w analizę ryzyka i zagrożeń, który pomoże
Ci przygotować i zbudować odporność organizacji.

Red Overlay
BCI Horizon Scan Report 2020
BCI Horizon Scan Report 2020
Red Overlay

Pobierz BCI Horizon Raport PDF

Najważniejsze informacje w raporcie BCI 

Najnowsza, dziesiąta edycja raportu BCI Horizon Scan dostarcza organizacjom cennych informacji na temat największych zakłóceń mających miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zawiera również dane dotyczące przyszłych zagrożeń, przed którymi staną w nadchodzącym roku. To doskonałe narzędzie do analizy porównawczej jest dostępne do pobrania już teraz.

 

Najważniejsze informacje w raporcie BCI

  • Pandemia COVID-19 miała bardziej destrukcyjny wpływ na organizacje niż jakikolwiek incydent odnotowany wcześniej w raportach Horizon Scan
  • Wtórne skutki pandemii COVID-19: wskaźniki ryzyka dla incydentów zdrowotnych, incydentów bezpieczeństwa, awarii IT/telekomunikacyjnych i cyberataków znacząco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami
  • Największą konsekwencją poprzednich zakłóceń było pogorszenie morale i samopoczucia pracowników 
  • Spuścizna COVID-19 sprawiła, że praktycy rozważają nowe rodzaje ryzyka w 2021 r.
  • Ryzyko klimatyczne jest obecnie głównym średnio- i długoterminowym ryzykiem dla wielu organizacji
  • Liczba organizacji przeprowadzających długoterminową analizę trendów wzrosła do rekordowego poziomu 81,3% – przy czym ponad połowa z nich przeprowadza ją obecnie w sposób scentralizowany

Uwagi ogólne

  • Przygotuj się na niespodziewane: Choroby niezwiązane z pracą przesunęły się z powodu COVID-19 z przedostatniego miejsca w 2019 r. na szczyt indeksu poprzednich zakłóceń w tym roku 
  • Nadaj priorytet ludziom: incydenty zdrowotne i incydenty związane z bezpieczeństwem były drugim i trzecim największym zakłóceniem, a mimo to znajdują się na 8. i 15. miejscu pod względem przyszłych zagrożeń
  • Myśl szerzej niż tylko o własnej działalności: Zakłócenia w łańcuchu dostaw są przewidywane jako większe zagrożenie w nadchodzącym roku 
  • Patrz w przyszłość z optymizmem: Programy ciągłości działania stają się coraz bardziej dojrzałe i nadal są dobrą inwestycją