BCI Horizon Scan Report 2022

BCI Horizon Scan Report 2022

Leading risk and threat analysis insight to help you prepare and build resilience.

Wiodący wgląd w analizę ryzyka i zagrożeń, który pomoże
Ci przygotować i zbudować odporność organizacji.

Red Overlay
BCI Horizon Scan Report 2020
BCI Horizon Scan Report 2020
Red Overlay

Aby stać się prawdziwie odpornymi i gotowymi na przyszłość, organizacje wdrażające najlepsze praktyki zwiększą sprawność swoich zespołów oraz przyspieszą reakcje na nowe, pojawiające się globalne zagrożenia

Najnowszy raport BCI ujawnia kluczowe kwestie, które zdominowały krajobraz ryzyka organizacji w ciągu ostatniego roku oraz te, które będą dominować w nadchodzących latach.

Zagrożenie pandemią nadal się utrzymuje, a choroby niezwiązane z wykonywanym zawodem będą nadal dominować w agendzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

To już po raz jedenasty raport BCI Horizon Scan dostarcza organizacjom cennych informacji na temat trwającego i pojawiającego się globalnego ryzyka, a także zagrożeń dla organizacji, ich pracowników, danych oraz rozszerzonych łańcuchów wartości i ekosystemów.

Najważniejsze elementy raportu:

  • Choroby niezwiązane z wykonywanym zawodem pozostają głównym zagrożeniem dla organizacji i ich pracowników
  • Hybrydowe środowiska pracy wystawiają organizacje na próbę
  • Zagrożenia cybernetyczne i naruszenia danych wzrosły podczas pandemii, a obecnie jeszcze bardziej się nasilają
  • Wzrasta liczba zakłóceń w łańcuchu dostaw
  • Ryzyko związane z klimatem nadal stanowi nowe zagrożenie
  • Ludzkie konsekwencje zakłóceń mają największy wpływ na organizacje
  • Postępy osiągnięte w stosowaniu standardów najlepszych praktyk w celu minimalizacji ryzyka