ISO/IEC 29151:2017 Praktyczne zasady zabezpieczania danych osobowych

Celem kursu jest wsparcie organizacji przetwarzających dane osobowe w odpowiednim doborze zabezpieczeń do zidentyfikowanych ryzyk związanych z prywatnością.

Liczba organizacji przetwarzających dane osobowe (PII) wzrasta, podobnie jak liczba PII, którymi te organizacje się zajmują. Jednocześnie zwiększają się oczekiwania społeczne w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych dotyczące osób fizycznych. Wiele krajów rozszerza swoje prawa, by dokładniej zabezpieczać tego typu dane. Przykładem takiej regulacji jest Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 (RODO).

Ocena ryzyka prywatności może pomóc organizacjom zidentyfikować konkretne ryzyko naruszenia prywatności wynikające z bezprawnego przetwarzania lub ograniczanie uprawnień. Organizacje powinny zidentyfikować te ryzyka i wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia ograniczające te ryzyka. Niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych mogą wymagać zabezpieczeń, których zdefiniowanie staje się możliwe dopiero po dokładnym przeanalizowaniu procesu operacyjnego przetwarzającego te dane.

Norma ISO/IEC 29151:2017 zawiera praktyczne zasady dotyczące zabezpieczania danych osobowych. Celem kursu jest dobór odpowiednich zabezpieczeń dla ochrony danych osobowych w organizacji. Planowanie odpowiednich zabezpieczeń jest dokonywane na podstawie analizy i oceny ryzyka prywatności związanych z procesami przetwarzającymi dane osobowe. Testowanie oraz implementacja tych zabezpieczeń ograniczy ryzyka  związane z danymi PII. 


Kto jest adresatem szkolenia:

Osoby projektujące, testujące i implementujące zabezpieczenia dotyczące danych osobowych w organizacji oraz wszelkie inne osoby zainteresowane praktycznymi zasadami.

Nasze wyjątkowe przyspieszone podejście usprawnia proces uczenia się, przyczynia się do lepszego przyswajania wiedzy oraz do zdobycia umiejętności natychmiastowego korzystania z nabytej wiedzy. Kurs ten obejmuje zajęcia praktyczne i dyskusje grupowe.

Czego się nauczę?

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie:

  • Planować odpowiednie zabezpieczenia dla organizacji przetwarzającej dane osobowe
  • Testować i implementować zabezpieczenia we wszystkich procesach organizacji
  • Rozumieć  uzasadniać wybór konkretnych zabezpieczeń dla ochronyc danych osobowych

Jak skorzystam?

Kurs pomoże Ci:

  • Zidentyfikować korzyści praktycznych zasad zabezpieczania danych osobowych zawartych w normie ISO/IEC 29151:201
  • Ograniczyć ryzyka związane z danymi osobowymi poprzez zastosować odpowiednich zabezpieczeń w swojej organizacji
  • Uzasadnić wybór zabezpieczeń zastosowanych do ochrony danych osobowych
  • Wdrożyć kulturę w organizacji analizującą sposoby przetwarzania danych osobowych i rozumiejącą związane z tym zagrożenia oraz możliwości ograniczenia tych ryzyk

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa