ISO/IEC 29134:2017 Wytyczne dla oceny skutków

Celem kursu jest zapewnienie wsparcia dla organizacji przewtarzających dane osobowe w przeprowadzania procesu oceny skutków.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO wykorzystuje mechanizm analizy ryzyka i postępowania z ryzykiem jako podstawy do identyfikacji zagrożeń, skutków ich wystąpienia oraz doboru zabezpieczeń, których celem jest zapewnienie właściwego poziomu ochrony danych osobowych.

Norma ISO/IEC 29134:2017 zawiera wytyczne do opracowania i wdrożenia procesu oceny skutków w odniesieniu do praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.

Celem kursu jest przedstawienie wskazówek i podpowiedzi dotyczących organizacji zespołu, którego zadaniem będzie identyfikacja zagrożeń i skutków specyficznych dla bezpieczeństwa danych osobowych, określenie stron zainteresowanych, przepływu danych osobowych, opracowania i przedstawienia raportu z oceny skutków. 


Kto jest adresatem szkolenia:

Osoby, przed którymi postawione zostało zadanie zaprojektowania i przeprowadzenie procesu oceny skutków oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem. 

Nasze wyjątkowe przyspieszone podejście usprawnia proces uczenia się, przyczynia się do lepszego przyswajania wiedzy oraz do zdobycia umiejętności natychmiastowego korzystania z nabytej wiedzy. Kurs ten obejmuje zajęcia praktyczne i dyskusje grupowe.

Czego się nauczę?

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie:

 • Opisać specyficzne dla ochrony danych osobowych założenia i pojęcia procesu oceny skutków.
 • Identyfikować zagrożenia i skutki związane z bezpieczeństwem danych osobowych
 • Wdrożyć proces oceny skutków w swoich organizacjach
 • Oceniać skutki dla praw i wolności osób
 • Przygotować raport z oceny skutków

Jak skorzystam?

Szkolenie pomoże Ci w:

 • Zidentyfikowaniu korzyści związanych z zastosowaniem wytycznych z normy ISO/IEC 29134:2017
 • Opracowaniu metodyki oceny skutków
 • Spełnieniu wymagań RODO w zakresie oceny skutków i analizy ryzyka
 • Zastosowaniu dobrych praktyk w procesie oceny skutków dla praw i wolności osób
 • Zapewnieniu, ze analiza ryzyka w procesie oceny skutków będzie miała porównywalne i powtarzalne rezultaty.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa