Đào tạo trực tuyến
Chứng nhận về tính bền vững

Đào tạo trực tuyến
Chứng nhận về tính bền vững

Red Overlay
Online training and qualifications in sustainability
Online training and qualifications in sustainability
Red Overlay

Đào tạo ISO, các khóa đào tạo cải tiến kinh doanh và chứng nhận bền vững

Tạo dựng niềm tin cho khách hàng, nhà tuyển dụng và chuỗi cung ứng rằng tổ chức của bạn có các kỹ năng và năng lực mong muốn về tính bền vững. Với chứng nhận hoặc khóa đào tạo từ BSI, tổ chức có thể chứng minh rằng họ có năng khiếu để giúp tạo ra sự khác biệt cho các vấn đề quan trọng đối với tổ chức của bạn.

Với đội ngũ chuyên gia và giảng viên của mình, chúng tôi giúp mọi người và tổ chức nhận ra tiềm năng của họ bằng cách chia sẻ kiến ​​thức và thực hành tốt nhất thông qua đào tạo trực tuyến, trực tiếp và tại chỗ.