Các khóa đào tạo phổ biến về ISO 55001

Khóa đào tạo ISO 55001 của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu và áp dụng hệ thống Quản lý Tài sản. Điều này sẽ dẫn đến việc quản lý tài sản hiệu quả hơn, mang lại kết quả hoạt động tốt hơn và cải thiện lợi nhuận.

Nhận thức ISO 55001:2014 >

  • Quản lý tài sản là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với một tổ chức
  • Lợi ích của hệ thống quản lý để quản lý tài sản
  • Các thuật ngữ, khái niệm và nguyên tắc chính của ISO 55001:2014.

Khóa đào tạo 1 ngày (Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tùy chỉnh)

Các yếu tố chính của đánh giá ISO 55001: 2014 >

  • Giải thích các nguyên tắc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 55001:2014
  • Giới thiệu và áp dụng cách tiếp cận bốn chủ đề để đánh giá các yếu tố của ISO 55001 và sự tích hợp của chúng
  • Chuẩn bị và tiến hành đánh giá hệ thống quản lý tài sản

Khóa đào tạo 1 ngày (Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tùy chỉnh)