Các khóa đào tạo Lean Six Sigma được chứng nhận tại Việt Nam

Các khóa đào tạo Lean Six Sigma

Chúng tôi có thể giúp bạn cung cấp một bước thay đổi trong hiệu quả kinh doanh

Nếu bạn đang phải đối mặt với những thách thức mà doanh nghiệp và nhân viên của bạn phải đối mặt với nhu cầu giảm chi phí, tăng sự hài lòng của khách hàng, cải thiện hiệu quả quy trình hoặc giảm rủi ro, tại sao không xem xét sử dụng phương pháp Lean Six Sigma để giải quyết chúng?

Không có chứng nhận nào cần thiết để chuẩn bị, không có bất cứ yêu cầu cần thiết phải đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn cụ thể nào. BSI cũng sẽ không bắt buộc phải đến và đánh giá tổ chức của bạn.

Lean Six Sigma với sự theo đuổi không ngừng của việc loại bỏ các hoạt động không có giá trị gia tăng và hướng tới sự hoàn hảo là một lựa chọn tự nhiên cho các tổ chức đang tìm kiếm lợi ích bền vững và ROI có thể đo lường được từ những nỗ lực cải tiến.

Các khóa đào tạo chứng nhận Lean Six Sigma của chúng tôi có thể được cung cấp qua trực tiếp, trực tuyến hoặc tại Doanh nghiệp. Các khóa đào tạo là HRD Corp Claimable Course.