ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới đã và đang hỗ trợ hàng nghìn tổ chức cải tiến môi trường, tính bền vững và kết quả hoạt động trong vận hành kể từ lần đầu tiên được xuất bản BS 7750 năm 1992.

Để đảm bảo rằng ISO 14001 tiếp tục hỗ trợ các tổ chức và duy trì sư liên quan trong thị trường ngày nay, tiêu chuẩn đó đã được xoát xét. Tiêu chuẩn mới giải quyết những thay đổi trong thực hành môi trường, và đảm bảo rằng hệ thống quản lý là bằng chứng tương lai.

Những công ty, tổ chức và xã hội có trách nhiệm không làm tổn hại những tài nguyên cho thế hệ trong tương lai. ISO 14001 được viết ra với bản chất tư tưởng môi trường và điều này là sự ưu tiên đối với ISO 14001:2015.

Các khóa đào tạo chuyển đổi của BSI

> Hướng dẫn chuyển đổi ISO 14001:2015

> Lộ trình triển khai ISO 14001:2015


Chi tiết về ISO 14001:2015


Lợi ích của tiêu chuẩn mới

Mang lại những cải tiến môi trường và thường xuyên trong chính doanh nghiệp

Tiêu chuẩn đã được soát xét để đảm bảo rằng việc quản lý môi trường hiện nay hoàn toàn thống nhất và song song với những chiến lược kinh doanh. Chiến lược này tập trung vào kết quả hoạt động của hệ thống quản lý môi trường- EMS, tạo phát triển bền vững, tiết kiệm thời gian và giúp bảo tồn những tài nguyên thế giới cho thế hệ trong tương lai.

Lãnh đạo

Có sự tham gia của lãnh đạo trong hệ thống quản lý đảm bảo việc thúc đẩy toàn bộ tổ chức hướng tới mục tiêu

Kết quả hoạt động môi trường được cải tiến

Các tổ chức sẽ cần phải từng bước bảo vệ môi trường và cải tiến hoạt động môi trường. Quản lý môi trường tốt sẽ giảm nguy cơ phạt do vi phạm thường xuyên và có thể xác định những cơ hội để tiết kiệm tài chính. 

Tích hợp

Cấu trúc mới có thể áp dụng với tất cả những tiêu chuẩn hệ thống quản lý sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc thực hiện những hệ thống quản lý tích hợp

Chi tiết về phiên bản mới

Tiêu chuẩn mới được ban hành vào tháng 9 năm 2015, sẽ được dựa trên Phụ lục SL- cấu trúc mới mang lại một cơ cấu chung cho tất cả những tiêu chuẩn hệ thống quản lý giúp giữ tính thống nhất, song song với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác nhau, tạo kết nối các điều khoản và áp dụng ngôn ngữ chung xuyên suốt tất cả các tiêu chuẩn.

Những thay đổi quan trọng trong tiêu chuẩn:

  • Tầm quan trọng của lãnh đạo
  • Tập trung vào quản lý rủi ro
  • Tầm quan trọng của đo lường mục tiêu và thay đổi
  • Trao đổi thông tin và nhận thức
  • Các yêu cầu trong tiêu chuẩn ít hơn

Với tiêu chuẩn mới, tổ chức sẽ dễ dàng tích hợp hệ thống quản lý chất lượng với quá trình kinh doanh cốt lõi và đạt được lợi ích kinh doanh cao hơn.

 


Giới thiệu về tài liệu cấu trúc Phụ lục SL

Có được sự hiểu biết tốt hơn về Phụ lục SL- cấu trúc cấp cao của hệ thống quản lý


Tham khảo tài liệu ISO- Tầm quan trọng của lãnh đạo trong Tiêu chuẩn phiên bản mới

Hiểu vai trò của lãnh đạo trong tiêu chuẩn mới như thế nào và giá trị mang lại 


Tài liệu ISO 14001- Nền tảng và nâng cấp lên bản 2015

Tài liệu này đề cập lịch sử của tiêu chuẩn, việc phát triển như thế nào qua những năm vừa qua và các doanh nghiệp mong đợi áp dung Tiêu chuẩn mới ISO 14001:2015

Tải tài liệu (PDF) 


Tài liệu ISO 14001:2015 - Hiểu những thay đổi của Tiêu chuẩn

Tài liệu đề cập chi tiết các thay đổi, thời gian và những gì Doanh nghiệp chuẩn bị từ bây giờ.

Tải tài liệu (PDF)  


Chi tiết ISO 14001:2015 - Những câu hỏi thường gặp của Doanh nghiệp

Ở đây chúng tôi hướng tới việc giải quyết những câu hỏi này mà Doanh nghiệp quan tâm khi chuyển đổi


Tài liệu sơ lược về Tiêu chuẩn phiên bản mới- Lợi ích của chuyển đổi sớm

Tài liệu này lại cái nhìn tổng quát về lợi ích đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi sớm sang tiêu chuẩn mới.


BSI Việt Nam sẽ ngừng cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 từ ngày 01/07/2017. Mọi hoạt động đánh giá từ thời điểm đó trở đi sẽ dựa trên tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

 

Tìm hiểu thêm về những lợi ích của ISO 14001