Những khóa đào tạo cho Quản lý môi trường ISO 14001

Có lợi thế cạnh tranh và sự ghi nhận quốc tế với hệ thống quản lý môi trường (EMS). Xây dựng lòng tin của khách hàng trước việc cam kết của bạn đối với việc quản lý sự ảnh hưởng tới môi trường như một khía cạnh thiết yếu đối với những thành công của doanh nghiệp.

Đáp ứng tiêu chuẩn chính sách EMS mới nhất và lợi ích từ phương án cấu trúc đối với việc đạt được những mục tiêu môi trường. Với một EMS ISO 14001 bạn có thể cắt giảm chi phí và việc sử dụng nhiên liệu thông qua những quá trình đã được sắp xếp và tối thiểu hóa rủi ro của những tai nạn môi trường. Với sự nhận thức về EMS tăng lên trong tổ chức của bạn, bạn có thể đạt được những tiêu chuẩn vận hành cao nhất.

Tất cả những khóa học đào tạo của BSI sử dụng công cụ học tập gia tăng bao gồm tổng hợp của những bài giảng, hội thảo và những bài học tương tác để đảm bảo rằng bạn có thể hiểu toàn bộ vấn đề của bài học.

Hãy chọn từ dãy những khóa học đào tạo vô song về việc quản lý môi trường ISO 14001 của chúng tôi. Những khóa học này có thể được đo sẵn cho nhu cầu của bạn và phân phối trực tuyến hoặc thông qua chương trình công cộng.


Đào tạo trong công ty


Khóa học công cộng

Tất cả những khóa đào tạo tại trung tâm của BSI sử dụng phương pháp học gia tăng bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tác để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ vấn đề chủ đề.

Những nền móng của ISO 14001 cho khóa học đào tạo việc áp dụng  >

  • Tận hưởng lợi ích từ việc áp dụng EMS trong tổ chức của bạn- tiết kiệm chi phí và năng suất hơn.
  • Khóa học áp dụng ISO 14001 đem lại cho bạn kỹ năng và khuôn khổ cần thiết để phát triển quy trình quản lý môi trường của chính bạn.

Khóa đào tạo trên lớp

Đào tạo đánh giá viên nội bộ về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn (QEHS)  >

  • Đạt được những thành tựu nổi bật trong 3 hệ thống quản lý-  Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc từ việc tham gia cả ba khóa học đánh giá viên nội bộ một cách riêng lẻ

Khóa đào tạo trên lớp