Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 phiên bản mới

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 phiên bản mới

Red Overlay
ISO/IEC 27001 - A modern approach to information security
ISO/IEC 27001 - A modern approach to information security
Red Overlay

Bối cảnh kỹ thuật số toàn cầu đang thay đổi. Các phương thức kinh doanh mới, chẳng hạn như làm việc từ xa, “mang theo thiết bị cá nhân của bạn” và Công nghiệp 4.0 đã trở nên phổ biến và các phương thức kinh doanh cốt lõi ngày càng dựa trên dịch vụ đám mây và phụ thuộc vào kỹ thuật số.

Để đáp ứng, tiêu chuẩn Quản lý An toàn Thông tin ISO/IEC 27001 và các biện pháp Kiểm soát ISO/IEC 27002 cho các tiêu chuẩn An toàn Thông tin đang được cập nhật để phản ánh sự phát triển này.

Các bản cập nhật này cung cấp các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ hơn, cho phép tổ chức của bạn giải quyết các rủi ro bảo mật ngày càng phức tạp, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và đạt được lợi thế cạnh tranh. Hiểu được những thay đổi này và tác động của chúng đối với tổ chức của bạn càng sớm càng tốt sẽ đảm bảo thông tin của Doanh nghiệp vẫn được bảo vệ từ đó có thể tiếp tục tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của mình.