Quản lý an toàn thông tin

Các khóa đào tạo ISO/IEC 27001

Các khóa đào tạo ISO/IEC 27001

Hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp đã sẵn có

Hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp đã sẵn có

Red Overlay
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001
Red Overlay

Tìm hiểu cách quản lý an toàn thông tin thông qua các khóa đào tạo với bởi chuyên gia của chúng tôi

Các khóa đào tạo ISO/IEC 27001 của chúng tôi tuân theo một cấu trúc chuẩn quốc tế nhằm mục tiêu giúp bạn làm quen với tiêu chuẩn, hiểu cách triển khai ISMS và cách kiểm tra hiệu suất áp dụng tiêu chuẩn.

Đào tạo ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001:2022 với BSI
Khám phá cách các khóa đào tạo ISO/IEC27001:2022 của BSI có thể giúp bạn hiểu, thực hiện và kiểm tra các thay đổi một cách hiệu quả, từ các biện pháp kiểm soát Phụ lục A sửa đổi đến bốn danh mục bảo mật mới. Trong video dài 4 phút này, chúng tôi sẽ cung cấp tổng quan về các khóa đào tạo ISO/IEC 27001:2022 mới có sẵn và sự khác biệt giữa chúng.

ISO/IEC 27001:2022 Khóa đào tạo hệ thống quản lý an toàn thông tin

Tham gia các khóa đào tạo về ISO 27001:2022. ISMS của tổ chức có thể không còn tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành. Đó là lý do tại sao các khóa đào tạo ISO/IEC 27001 mới của BSI sẽ cho phép các tổ chức thực hiện và đánh giá các thay đổi này đối với ISMS một cách hiệu quả hơn.


Xác nhận năng lực

Nắm vững hệ thống quản lý bằng cách tham gia các khóa học giúp trau dồi kỹ năng của bạn. Nâng cao khả năng và sự tự tin của bạn để quản lý rủi ro và xác định cơ hội. Sau khi hoàn thành thành công các khóa học và bài bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu, bạn sẽ nhận được dấu ấn tin cậy của BSI, đảm bảo sự tự tin vào chuyên môn đánh giá của mình.


ISO/IEC 27002:2022 Khóa đào tạo kiểm soát an toàn thông tin


Khóa đào tạo quản lý rủi ro an toàn thông tin ISO/IEC 27005

Các khóa đào tạo của BSI

Danh mục đào tạo của BSI

Khám phá lịch đào tạo tại các văn phòng BSI bên dưới để lựa chọn các khóa đào tạo, hình thức tham dự phù hợp với kế hoạch của bạn.