Maintaining your BSI Kitemark™ for Vehicle Damage Repair

What support will I receive?

We know that to gain BSI Kitemark status is a real achievement, and deserves recognition and support.  

  • As a BSI Kitemark client your company details will be listed on Kitemark.com where consumers can search and find your business
  • We'll look to support consumer awareness of the scheme
  • You’ll receive a publicity support toolkit to help you promote your achievement direct to your own customers
  • We’ll offer additional support with marketing messaging or press releases
  • You’ll receive your own BSI Kitemark plaque to display where your customers are most likely to see it

Display the BSI Kitemark™ logo

/globalassets/Global/certification-marks-120x90/BSI-Kitemark-Vehicle-Damage-Repair-RGB-120x90.jpg

Plus you’ll be able to display the BSI Kitemark logo anywhere to share your achievement with existing and prospective clients.


Tại sao chọn BSI?

Phương án dấu uy tín BSI đối với Sửa chữa hỏng hóc xe cộ được đánh giá độc lập sử dụng việc thẩm tra không thông báo trước. Phương án này có thể đem lại sự yên tâm cho khách hàng.

Thêm vào đó, dấu uy tín BSI Kitemark là một biểu tượng chất lượng, được ghi nhận bởi người tiêu dùng.

Chúng tôi đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước với lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Kiến thức chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp bạn.