Điều gì tạo nên một tổ chức bền vững?

Điều gì tạo nên một tổ chức bền vững?

Red Overlay
Điều gì tạo nên một tổ chức bền vững?
Điều gì tạo nên một tổ chức bền vững?
Red Overlay

Báo cáo chỉ số Khả năng Thích ứng của Tổ chức năm 2021

Các tổ chức trên toàn cầu bước vào năm 2020 với niềm tin của các nhà lãnh đạo vào khả năng thích ứng của tổ chức bị xụt giảm, điều này xảy ra lần đầu tiên kể từ năm 2017. Khả năng dự đoán những thay đổi của thị trường trong tương lai đã bị cản trở bởi những thay đổi đáng kể về mặt chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ, và khả năng thích ứng được coi là chìa khóa thành công.

Năm 2020 nhanh chóng trở thành một năm không giống bất kỳ năm nào. Nhiều tổ chức đã không lên kế hoạch cho những thay đổi nhanh chóng mà COVID-19, cái cốt lõi của sự bất ổn không lường trước, các tình huống phức tạp và không rõ ràng, khả năng phân phối và tính bền vững về tổ chức được thử thách như chưa bao giờ trước đây.

Trong phiên bản lần thứ tư của báo cáo chỉ số Khả năng thích ứng của Tổ chức lần này, BSI tham vấn ý kiến của hơn 500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu về cách họ đã vận hành, ổn định, tái thiết, và phát triển mạnh trong bối cảnh sự gián đoạn toàn cầu gây ra bởi đại dịch COVID-19.

Sau khi phải đối mặt với những thách thức, các tổ chức bước vào năm 2021 với một niềm tin vào khả năng thích ứng của cá nhân và tổ chức.

Các nội dung chính của báo cáo chỉ số Khả năng thích ứng của tổ chức 2021

 • Một cách tiếp cận tổng thể hơn đã xuất hiện

  Bản chất không thể đoán trước của Covid-19 dẫn đến việc các nhà lãnh đạo phát triển nhận thức toàn diện hơn về tác động của tất cả các khía cạnh hoạt động đối với nhận thức của họ về Khả năng thích ứng tổ chức của họ.

 • Tăng cường chú trọng vào con người và quy trình

  Đã có sự thay đổi trong quan điểm về lĩnh vực kinh doanh nào có ảnh hưởng lớn nhất đến Khả năng thích ứng của tổ chức. Trong khi lãnh đạo linh hoạt vẫn là một yếu tố xác định, thì các yếu tố Con người và Quá trình đã chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về tầm quan trọng.

 • Tập trung vào con người và Trái đất mang đến tác động tích cực

  Ưu tiên sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của nhân viên, khách hàng và cộng đồng đã được chỉ ra rằng có tác động tích cực đến việc tái thiết Khả năng thích ứng của Tổ chức.

 • Phục hồi mạnh mẽ đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt

  Các đơn vị đã tồn tại sau đại dịch đã thể hiện sự nhanh nhẹn, linh hoạt và thích nghi. Để xây dựng lại và cuối cùng là phát triển mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo cần tiếp tục truyền đạt tầm nhìn của mình một cách hiệu quả và rõ ràng, ngay cả khi họ không có ngay tất cả các câu trả lời, để điều chỉnh lực lượng lao động và nguồn lực của họ.

 • Nguyên nhân mang đến sự lạc quan

  Với rất nhiều khía cạnh nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức, chẳng hạn như các chính sách của chính phủ luôn thay đổi, cách mà nhà lãnh đạo ứng phó với sự không chắc chắn là chìa khóa để tồn tại. Giờ đây, khi đã có thể hình dung rõ ràng hơn về "Cái bình thường tiếp theo", sự lạc quan một cách thận trọng cho phép các nhà lãnh đạo lập chiến lược với sự tự tin hơn.

Tải báo cáo