Chứng nhận ENEC

BSI là bên ký kết thỏa thuận với ENEC có thể cấp chứng nhận ENEC trên danh nghĩa CENELEC ở Anh. Chứng nhận này được áp dụng cho các sản phẩm công nghệ điện tử như các thiết bị CNTT, các phụ kiện chiếu sáng, linh kiện, tụ điện của chúng, nguồn điện kết nối, các bộ dây. 

Hiện tại có 24 bên cùng ký vào thỏa thuận ENEC đảm bảo chứng nhận ENEC cung cấp cho thị trường chứng nhận chung khắp Châu Âu. 

Duy trì chứng nhận

Thủ tục để dành được chứng nhận ENEC tương tự với thủ tục để dành được chứng nhận Kitemark, mang lại rất nhiều lợi ích tương tự 

Thử nhiệm loại sản phẩm

Là cơ quan chứng nhận, BSI thử nghiệm an toàn, hiệu suất các sản phẩm điện, nơi có thể áp dụng, tuân theo những Chuẩn mực châu Âu liên quan. Trong số những chuẩn mực khác, chuẩn mực này yêu cầu nghiên cứu sự bảo vệ chống lại khả năng xâm nhập các bộ phận trực tiếp, nhiệt độ ở điều kiện bình thường, bất thường, độ bền cơ học, dòng rò rỉ. BSI chỉ cấp nhãn hiệu chứng nhận ENEC khi nó đã được thành lập tuân theo các đánh giá liên quan đến EN. 

Thử nghiệm thông thường được tiến hành trong các phòng thí nghiệm BSI, tuy nhiên, có khả năng những thử nghiệm đó sẽ được tiến hành tại cơ sở các nhà sản xuất dựa trên thử nghiệm được giám sát nhà sản xuất (SMT) hoặc những thủ tục CCA liên quan khác.

Chấp nhận vị trí nhà máy

Nhà sản xuất phải tiến hành tối thiểu các thử nghiệm thường lệ như đã được xác định, cho mỗi loại sản phẩm theo thỏa thuận ENEC. Thỏa thuận cũng yêu cầu các sản phẩm bị bắt buộc phải được kiểm tra chất lượng cách có hệ thống trong suốt quá trình sản xuất, dùng để thiết lập kỹ thuật các hệ thống chất lượng.