Chương trình chứng nhận CCA

BSI là bên ký kết thỏa thuận chứng nhận CENELEC (CCA), chứng nhận được chấp nhận trên toàn EC, EFTA cùng nhiều nước Đông Âu. 

Chương trình đưa ra công nhận chung giữa các cơ quan chứng nhận Châu Âu cho việc thử nghiệm, giám sát sản phẩm/nhà máy liên tục từ các sản phẩm điện và điện tử theo Chỉ thị điện áp thấp. Chương trình hai chiều này cho phép các báo cáo thử nghiệm được cấp bởi các thành viên khác CCA để được BSI chấp nhận như một phần chương trình chứng nhận sản phẩm. 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Với tư cách là cơ quan được Chỉ định, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới để đảm bảo rằng các sản phẩm và thiết bị đáp ứng nhiều chỉ thị và chương trình chứng nhận sản phẩm.

  • Kinh nghiệm - BSI là một trong những Cơ quan được Chỉ định toàn diện và được tôn trọng nhất thế giới với chuyên môn và kinh nghiệm vô song trong việc giúp đỡ khách hàng của mình thông qua các quá trình thường phức tạp này.
  • Có thể tiếp cận và sẵn sàng - đội ngũ tận tâm của chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi để giúp bạn tuân thủ các nhu cầu chứng nhận sản phẩm đã chọn của bạn
  • Tốc độ tiếp cận thị trường - chuyên môn chuyên môn của chúng tôi có nghĩa là BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ đưa ra thị trường với tốc độ nhanh nhất hiện có, mang lại cho bạn lợi thế và khởi đầu vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh của bạn.
  • Tiếp cận thị trường - với tư cách là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn tiếp cận các thị trường và chiều hướng kinh doanh trên khắp thế giới thông qua mạng lưới hơn 50 văn phòng toàn cầu và 120 thị trường quốc tế.