Certification to the BSI Kitemark™ for Vehicle Damage Repair

Prove to your customers and work providers that your repairs follow the recognised industry standard with independent assessments and you can:

 

 • Reassure your retail and fleet customers and work providers
 • Reduce your liability
 • Demonstrate your duty of care
 • Protect your business reputation
 • Attract new business
 • Save money by reducing customer complaints and rework costs

How to get certified to the BSI Kitemark™ for Vehicle Damage Repair

To make the process simple we’ll appoint a client manager who will guide you through the following steps.

 1. Your gap analysis - 
  In order to save you time and money, if you’re not sure whether everything is in place and would like to find out before you embark on applying for a BSI Kitemark license, we can support you with our optional pre-assessment gap analysis.

  We can compare your systems with the requirements of the standard PAS 125 and help identify areas that need attention before we carry out a formal assessment.

  Call us about about a gap analysis on +44 845 0765 606.   

 2. Formal assessment - 
  This happens in two stages. We will review your organization’s preparedness for assessment by checking if the necessary procedures and controls have been developed. We will share the details of our findings with you so that if we find gaps, you can close them. If all the requirements are in place, we will then assess the implementation of the procedures and controls within your organisation to make sure that they are working effectively as required for the ISO 9001 certification.

  Assuming successful completion of the initial assessment, you’ll be awarded your BSI Kitemark licence.

 3. Certification and beyond - 
  When you have passed the initial assessment you’ll be awarded your BSI Kitemark licence, which is valid for three years. Your client manager will stay in touch during this time, paying you regular visits to ensure that your system remains compliant.

Tại sao chọn BSI?

Phương án dấu uy tín BSI đối với Sửa chữa hỏng hóc xe cộ được đánh giá độc lập sử dụng việc thẩm tra không thông báo trước. Phương án này có thể đem lại sự yên tâm cho khách hàng.

Thêm vào đó, dấu uy tín BSI Kitemark là một biểu tượng chất lượng, được ghi nhận bởi người tiêu dùng.

Chúng tôi đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước với lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Kiến thức chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp bạn.