An toàn thực phẩm và tầm quan trọng của việc quét chân trời