Tiêu chuẩn là gì?

Về bản chất, tiêu chuẩn là cách thống nhất làm một điều gì đó. Có thể là về sản phẩm, quản lý quá trình, cung cấp dịch vụ hoặc vật tư – các tiêu chuẩn có thể gồm phạm vi rộng lớn các hoạt động được thực hiện bởi các tổ chức, sử dụng bởi khách hàng của họs

Các tiêu chuẩn là tinh hoa từ kiến thức uyên bác bởi những người có chuyên môn trong lĩnh của họ, những người biết nhu cầu các tổ chức mà họ đại diện - như các nhà sản xuất, người bán, người mua, khách hàng, các hiệp hội thương mại, người dùng hoặc quản lý.

Danh mục đầu tư chúng tôi kéo dài đến hơn 30.000 tiêu chuẩn hiện hành. Chúng được thiết kế để sử dụng một cách tự nguyện vì vậy nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn - không bị ép buộc phải tuân theo bộ quy tắc nào khiến cuộc sống bạn khó khăn hơn, được hướng dẫn cách để thực hiện công việc tốt hơn.

Các tiêu chuẩn là kiến ​​thức. Chúng là công cụ mạnh mẽ có thể giúp đổi mới xu thế, tăng năng suất. Chúng có thể giúp các tổ chức thành công hơn, cuộc sống mọi người  thoải mái hơn, an toàn và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.


Những điều các tiêu chuẩn làm được:

Tiêu chuẩn bao gồm một loạt các lĩnh vực từ xây dựng đến công nghệ nano, từ quản lý năng lượng cho đến an toàn sức khỏe, từ bóng criket đến cột gôn. Chúng rất cụ thể, ví dụ như một loại hình sản phẩm đặc trưng, hay nói chung như các thực tiễn quản lý.

Điểm mấu chốt tiêu chuẩn là cung cấp cơ sở đáng tin cậy cho mọi người để chia sẻ những kỳ vọng tương tự sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này giúp:

 • Thúc đẩy thương mại
 • Cung cấp khuôn mẫu cho việc đạt được tính kinh tế, hiệu quả cùng khả năng tương tác
 • Tăng cường bảo vệ cũng như sự tin cậy từ người tiêu dùng 

Các tổ chức có thể sử dụng:

 • tiêu chuẩn quản lý chất lượng để giúp họ làm việc hiệu quả hơn, hạn chế các sản phẩm lỗi
 • tiêu chuẩn quản lý môi trường để giúp giảm thiểu các tác động từ môi trường, chất thải, bền vững hơn
 • tiêu chuẩn an toàn sức khỏe giúp giảm tai nạn lao động tại nơi làm việc
 • tiêu chuẩn bảo mật CNTT để giữ an toàn cho các thông tin nhạy cảm 
 • tiêu chuẩn xây dựng giúp xây dựng một ngôi nhà
 • tiêu chuẩn quản lý năng lượng để cắt giảm tiêu thụ năng lượng
 • tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để ngăn chặn việc ô nhiễm thực phẩm
 • tiêu chuẩn truy cập để giúp người khuyết tật dễ dàng di chuyển vào các tòa nhà 
 • tiêu chuẩn khả năng tương tác để đảm bảo thẻ ngân hàng và tín dụng phù hợp với các máy ATM, có thể được sử dụng trên toàn thế giới.