Học tập linh hoạt.
Chuyên môn đáng tin cậy

Học tập linh hoạt.
Chuyên môn đáng tin cậy

Red Overlay
ISO training courses - BSI Training Academy
ISO training courses - BSI Training Academy
Red Overlay

Học viện Đào tạo BSI: Các khóa đào tạo ISO và Cải tiến kinh doanh

Thành công của BSI trong việc khơi dậy niềm tin cho một thế giới bền vững hơn là nhờ vào chuyên môn và cam kết chia sẻ kiến thức, sự đổi mới và cách thực hành tốt nhất.

Với kinh nghiệm hơn 100 năm trong việc hỗ trợ cá nhân và tổ chức nhận ra tiềm năng của họ, di sản của chúng tôi cho phép cung cấp đến quý khách một dịch vụ học tập độc đáo.

Tham khảo Chương trình Đào tạo năm 2022 của chúng tôi tại:

Hà Nội

Đà Nẵng

Hồ Chí Minh

 

Các khóa đào tạo cho tất cả các chuyên gia