Chương trình chứng nhận CCA

BSI là bên ký kết thỏa thuận chứng nhận CENELEC (CCA), chứng nhận được chấp nhận trên toàn EC, EFTA cùng nhiều nước Đông Âu. 

Chương trình đưa ra công nhận chung giữa các cơ quan chứng nhận Châu Âu cho việc thử nghiệm, giám sát sản phẩm/nhà máy liên tục từ các sản phẩm điện và điện tử theo Chỉ thị điện áp thấp. Chương trình hai chiều này cho phép các báo cáo thử nghiệm được cấp bởi các thành viên khác CCA để được BSI chấp nhận như một phần chương trình chứng nhận sản phẩm. 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

  • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
  • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
  • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
  • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.