Chứng nhận CB

BSI là bên ký kết tham gia chương trình IECEE CB, như vậy, BSI có thể cấp và chấp nhận giấy chứng nhận CB. Chương trình IECEE CB là thỏa thuận đa phương giữa các quốc gia tham gia, các tổ chức chứng nhận thường trú tại các nước đó. Chứng nhận CB đươc giới hạn với các sản phẩm điện và điện tử. 

Chương trình được thực hiện để kích thích sự hài hòa toàn cầu, giảm bớt các rào cản thương mại. Bất kỳ sản phẩm nào có chứng nhận CB sẽ được chấp nhận bởi các phòng thí nghiệm liên quan, các tổ chức chứng nhận trên toàn thế giới, sẽ được cấp chứng nhận an toàn quốc gia ứng dụng. 

Mục tiêu chính cuả chương trình này là tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa các nước chứng nhận, để kích thích sự hài hòa các tiêu chuẩn trên cơ sở quốc tế, về mặt này, nó tạo thành cơ sở hệ thống quốc tế đầu tiên trên thế giới về báo cáo chứng nhận. 

Bất kỳ sản phẩm nào có được chứng nhận CB, có thể dùng chứng nhận này để đạt được chứng nhận quốc gia tại bất kỳ đất nước chứng nhận nào, sau cùng chứng nhận này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc nếu bạn yêu cầu chứng nhận đánh dấu tại những đất nước chứng nhận khác.

Các thử nghiệm an toàn dành cho thiết bị điện được bao hàm trong các tiêu chuẩn IEC, tuy nhiên, sự khác biệt quốc gia được cho phép nếu vài thành viên không hoàn toàn làm hài hóa các tiêu chuẩn IEC, điều này được thông báo rõ ràng tới tất cả các thành viên khác. 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

  • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
  • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
  • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
  • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.