Dấu Kitemark đối với lắp đặt cửa sổ - quy trình

Dấu BSI Kitemark đối với lắp đặt cửa sổ - Quy trình áp dụng

Ban đầu, BSI sẽ thực hiện phân tích sai sót để tìm ra điều công ty bạn cần phải làm để thực hiện yêu cầu dấu Kitemark cho lắp đặt cửa sổ. Giai đoạn này tham khảo hệ thống tiêu chuẩn BS8213-4 những giải pháp nhà thiết kế và những quy định xây dựng liên quan.

Đánh giá liên tục

Để đảm bảo được tiếp tục, đánh giá viên BSI sẽ thực hiện liên tục trong một năm. Những đánh giá này bao gồm những khía cạnh sau:

 • Địa điểm lắp đặt
 • Trách nhiệm người làm khảo sát
 • Đo lường
 • Phương pháp khắc phục
 • Chi tiết lắp đặt

Lắp đặt hoàn chỉnh và sản phẩm dở dang sẽ được đánh giá để đảm bảo nhân viên lắp đặt đã được đào tạo cũng như đảm bảo cửa sổ cũng như cửa ra vào phù hợp với các yêu cầu dấu Kitemark.

Tự chứng nhận

Lắp đặt cửa sổ đã được phê duyệt dấu Kitemark gần đây bởi Bộ Cộng đồng và chính quyền địa phương (trước đó là Văn phòng Phó thủ tướng) để hoạt động như phương án tự đánh giá năng lực cá nhân.

Điều đó có nghĩa là đối với các lĩnh vực có thể áp dụng, chứng chỉ Kitemark sẽ đưa ra các lựa chọn sử dụng BSI để thực hiện thông báo từ chính quyền địa phương và phát hành chứng chỉ luật lệ quy định đối với việc lắp đặt thay thế mà họ thực hiện.

Bảo hành

Theo luật hiện hành, chính phủ yêu cầu phải cung cấp gói bảo hành, bảo hiểm cho khách hàng và đặt cọc trước một khoản bồi thường cho doanh nghiệp trước khi lắp đặt.

Chứng chỉ dấu Kitemark sẽ nhận được những hỗ trợ sau:

 • Bản quyền thực hiện nhãn hiệu Kitemark trong việc quảng cáo, văn bản hóa và văn hóa tiếp thị
 • Công ty được liệt kê trong danh sách Hội đồng khách hàng trên website BSI
 • Tiếp cận với hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình
 • Tuyên truyền với người tiêu dùng về đặc điểm, lợi ích phương án được đóng dấu bằng logo và chi tiết liên hệ công ty bạn
 • Bản sao chép miễn phí tiêu chuẩn BS8213-4
 • Cơ hội có được bản thuyết trình chứng chỉ một cách chính thức và giúp đỡ biên soạn thông cáo báo chí.

Hoạch định chất lượng

BSI cung cấp một mô hình hoạch định chất lượng đối với các nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt cửa sổ. Hoạch định chất lượng là một văn bản hướng dẫn quy trình, các thông số kỹ thuật và các nguồn lực liên kết công ty bạn để đạt được chất lượng chuyên môn đề ra.

Mô hình hoạch định chất lượng được thiết kế để: 

 • Giúp đỡ khách hàng hiểu các yêu cầu dấu Kitemark và tiêu chuẩn BS8213-4
 • Cung cấp báo cáo về phân tích các sai sót
 • Cung cấp kế hoạch hành động đối với các yêu cầu và chỉ định trách nhiệm đối với sự phát triển trong khoảng thời gian cho phép.

Tự đăng nhập : https://services.bsi-global.com/wiadmin/