Công nghệ thông tin liên lạc

Do làm việc phụ thuộc vào công nghệ thông tin liên lạc nên các tổ chức cần đảm bảo việc quản lý các hệ thống một cách hiệu quả nhất. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại một hệ thống đáng tin cậy, an toàn, có chất lượng cao, đáp ứng hoặc vượt ra ngoài những mong đợi của cổ đông và hỗ trợ các tổ chức tuân thủ theo yêu cầu ngành và đạt được cách làm tốt nhất.


Chứng nhận sản phẩm về an toàn trong giao dịch điện tử

Chứng nhận về An toàn trong ngành điện tử giúp cho các tổ chức kiểm tra các trang web hoặc các ứng dụng một cách chặt chẽ và độc lập, nhằm đảm bảo các công tác kiểm soát an ninh đối với các thông tin tài chính và/hoặc thông tin cá nhân mà tổ chức đó đang xử lý.

Làm thế nào dấu chứng nhận này có thể đảm bảo cho các khách hàng của của tổ chức?

Thông cáo báo chí của chúng tôi 


Tiêu chuẩn BS ISO/IEC 20000-1:2011 

Công nghệ thông tin. Quản lý dịch vụ. Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý dịch vụ

Giá:

100,00 bảng Anh

Giá dành cho hội viên:

50,00 bảng Anh


Chứng nhận công nghệ thông tin liên lạc

Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000

Địa điểm hay công việc không phải là vấn đề đối với các doanh nghiệp, vấn đề quan trọng đối với các dịch vụ công nghệ thông tin là chi phí hợp lý, đáng tin cậy, phù hợp và hiệu quả. Các doanh nghiệp có thể đạt được tất cả các yêu cầu này khi sở hữu chứng nhận ISO/IEC 20000 nếu như các doanh nghiệp này quản lý dịch vụ công nghệ thông tin nội bộ hoặc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin như một nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO/IEC 20000

 

Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn hỗ trợ quản lý sự an toàn của tất cả các thông tin trong tổ chức.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO/IEC 27001

Chứng nhận TL 9000 trong ngành viễn thông

TL 9000 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng được thiết kế dành riêng cho ngành công nghiệp viễn thông dựa trên ISO 9001. Các tiêu chuẩn này sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, cải thiện hiệu quả và nâng cao mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận TL9000