Bắt đầu với Quản lý môi trường ISO 14001

Tìm cách tốt nhất để bắt đầu với ISO 14001 và khám phá quản lý môi trường là sự lựa chọn đúng đắn như thế nào cho doanh nghiệp của bạn bây giờ và trong tương lai. Bạn cũng cần phải hiểu những tiêu chuẩn ISO 14001.


Tại sao là quản lý môi trường ISO 14001?

ISO 14001 is an internationally accepted standard for outlining how to achieve an effective environmental management system in the workplace. It is designed to help businesses maintain commercial success without over-reliance on environmental responsibilities. It can also help you grow while reducing the impact of the environment on that development. By meeting our customers' higher expectations for their responsibilities and legal requirements.


Những lợi ích của quản lý môi trường ISO 14001 là gì?

  • Better environmental management minimizes waste and fuel use
  • Improve productivity to cut operating costs.
  • Demonstrate harmony for expanding your business opportunities
  • Meet legal obligations to gain greater trust from stakeholders and customers.
  • Be prepared to change the scene of the company confidently.Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Những khoá đào tạo giúp bạn bắt đầu với ISO 14001

Quản lý môi trường ISO 14001 có thể áp dụng đối với các tổ chức với tất các các quy mô và ngành nghề, và việc đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho tất cả mọi trình độ kinh nghiệm.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm trước và hiện đang dẫn đầu thị trường. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 80.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 150 quốc gia để đạt được lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với Tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm thành viên trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp.